Seminaro programa

Ilgalaikių programų tematikos

Lietuvos istorijos institutas, vadovaudamasis „Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 (Žin., 2011, Nr. 16-783), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pateikė naujų ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų tematikas 2017-2021 m. laikotarpiui.

Kvietimas dalyvauti konferencijoje

Lietuvos istorijos institutas maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lokalinės istorijos problemos: miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI-XVIII a.“, kuri vyks 2016 m. birželio 9–10 d. Lietuvos istorijos institute (Kražių g. 5, Vilnius)

Knygos pristatymas

Maloniai Jus kviečiame dalyvauti Mindaugo Pociaus sudaryto dokumentų rinkinio LIETUVOS SOVIETIZAVIMAS 1944–1947 m.: VKP(b) CK dokumentai  pristatyme. Knygos pristatymas vyks Lietuvos istorijos institute (kražių g. 5, Vilnius), kovo 9 d. (trečiadienį) 17 val.