XIX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Darius Staliūnas
Humanitarinių mokslų daktaras, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Studijos
1988-1993 Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas
Apginta disertacija
1997 m. Vytauto Didžiojo universitetas. Tema: „Valdžia, visuomenė ir aukštasis mokslas Lietuvoje. XIX a. vidurys – XX a. pradžia“

 

Mokslinis darbas
nuo 1992 m. Lietuvos istorijos instituto darbuotojas

 

Pedagoginis darbas
1997-2016 Klaipėdos universitete
2002-2004 Lietuvos karo akademijoje
2008-2010 Europos humanitariniame universitete Vilniuje
nuo 2015 m. Vilniaus universitete

 

Stažuotės bei dėstymas užsienyje
1996 Laisvasis Berlyno universitetas (Freie Universität Berlin)
2001 Kylio universitetas (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
2005 Tiubingeno universitetas (Eberhard Karls Universität Tübingen)
2010 Žydų mokslo institutas Niujorke (YIVO)
2011-2012 Miuncheno universitetas (LMU München)

 

Administracinis darbas
2000-2019 m. Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu

 

Mokslinių tarybų bei asociacijų narys:
Nacionalinio Lietuvos istorikų komiteto narys
Lietuvos-Rusijos istorikų komisijos narys
Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro mokslinės tarybos pirmininkas (2009-2010)
Herderio Instituto Mokslo tarybos narys (2013-2015 m.)
Baltijos šalių istorijos komisijos (Baltische Historische Kommission) narys (nuo 2014 m.)
Europos Humanitarinio universiteto valdančiosios tarybos narys (nuo 2015-2016 m.)
Tarptautinio mokslo institucijų tinklo NISE Mokslo tarybos narys (nuo 2016 m.)
Vokiečių istorijos instituto Varšuvoje Mokslo tarybos narys (nuo 2017)

 

Ekspertinis darbas
Lenkijos Mokslo fondo ekspertas

Kviestiniai pranešimai
2008 University of California, Berkeley (JAV)
2008 Stanford University (JAV)
2008 Arizona State University (JAV)
2008 Hebrajų universitetas Jeruzalėje (Izraelis)
2009 Leibniz Universität Hannover (Vokietija)
2010 YIVO (JAV)
2010 Jewish Theological Seminary (JAV)
2010 Columbia University (JAV)
2011 Justus-Liebig Universität Gießen (Vokietija)
2011 Bazelio universitetas (Šveicarija)
2011 Ludwig-Maximilians-Universität München (Vokietija)
2011 Universität Heidelberg
2012 Sankt Peterburgo universitetas (Rusija)
2012 Mainz‘o universitetas
2012 Aukštoji ekonomikos mokykla (Maskva, Rusija)
2013 Londono universitetinis koledžas
2014 Katalikiškas universitetas Lvove (Ukraina)
2014 Tel Avivo universitetas
2014 Iljinojaus universitetas Čikagoje
2016 Stanford University (JAV)
2016 Arizona State University (JAV)
2017 Aukštoji ekonomikos mokykla Sankt Peterburge (Rusija)
2018 Tokijo tarptautinių studijų universitetas
2018 Mičigano universitetas
2018 Majamio Universitetas Ohajuje
2019 Aukštoji ekonomikos mokykla Maskvoje
2019 Europos universitetas Sankt Peterburge

 

Mokslinės konferencijos
Dalyvavau mokslinėse konferencijose JAV, D. Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Makedonijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Japonijoje, Baltarusijoje,Čekijoje

 

Redakcinių kolegijų narys:
Ab Imperio (nuo 2012)
Central & Eastern European Review (2007–2014)
Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte
Prace Historyczne
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
Lithuanian Historical Studies
Lietuvos istorijos metraštis
Lietuvos istorijos studijos
Archivum Lithuanicum
Pamięć i Sprawiedliwość
Judaic-Slavic Journal

 

Vadovavimas disertacijoms
Aelita Ambrulevičiūtė, „Mažmeninė prekyba Vilniaus, Kauno, Gardino gubernijose 1861–1914 metais. (Tinklas, plėtra, modernėjimas.)“. Apginta 2010 Klaipėdos universitete
Dovilė Troskovaitė, „Karaimų savivokos virsmas: modernios tapatybės susiformavimas“
Apginta 2014 Klaipėdos universitete
Arūnas Astramskas, “Kauno gubernijos miestų savivalda 1876-1915 metais”. Apginta 2018
Povilas Mintautas rengia disertaciją „Nacionalizmo raida tarpukario Lietuvoje: idėjos, mitai, simboliai ir istorija“
Julijana Leganovič rengia disertaciją „Kauno žydai Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.): tarp integracijos, akultūracijos ir segregacijos“
Mantas Šikšnianas rengia disertaciją „Kasdienybė vokiečių okupuotoje Lietuvoje 1941-1945 m.“

 

Vadovavimas podoktorantūros stažuotėms
Olga Mastianica, „Tautinės identifikacijos modeliai Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje pagal laikraštį „Litwa““ (2012-2014)
Justinas Dementavičius „Modernios lietuviškos politinės minties transformacijos: problemos, tekstai ir kontekstai“ (2013-2015)

 

Dalyvavimas disertacijų gynime
2008 m. Hektoro Vitkaus „Holokausto atminties raida Lietuvoje“ disertacijos gynimo komiteto narys (Klaipėdos universitetas)
2009 m. Algimanto Katiliaus daktaro disertacijos „Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a.–XX a. pradžioje)“ gynimo komiteto narys (Lietuvos istorijos institutas)
2011 m. Olgos Mastianicos daktaro disertacijos: „Moters švietimo reikšmės Lietuvos visuomenėje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje” gynimo komiteto pirmininkas (Lietuvos istorijos institutas)
2011 m. Matteo Piccin daktaro disertacijos „Etnokonfesinė carinės valdžios politika Lenkijos karalystėje. Chelmo klausimas kaip rusų tautokūros pavyzdys (1831–1912)“ išorinis ekspertas (Venecijos „Ca’Foscari“ universitetas)
2011 m. Vasilijaus Safronovo disertacijos „Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos atvejo tyrimas“ komiteto narys (Klaipėdos universitetas)
2011 Kristine Ante disertacijos „Krikščioniškos parapijos Kuršo gubernijoje XIX a. II pusėje: konfesionalizacijos aspektas“ išorinis recenzentas (Latvijos universitetas, Ryga)
2015 m. Elenos Keidošiūtės daktaro disertacijos „Katalikiškos misijos ir žydų konversijos Lietuvoje: Reiškinių transformacijos XIX a. – XX a. pirmoje pusėje“ gynimo komiteto narys (Vilniaus universitetas)
2016 m. Gražinos Sviderskytės daktaro disertacijos “Stepono Dariaus ir Stasio Girėno byla: istorinis vyksmas, traktuotė, naratyvo kaita” gynimo komiteto narys (Vilniaus universitetas)
2016 m. Anastasijos Felcher daktaro disertacijos „Anapus traumos: naujos žydų kultūrinio paveldo postsovietiniuose miestuose išsaugojimo, tvarkymo ir muziejinės reprezentacijos perpsektyvos“ gynimo komiteto narys (IMT School for Advanced Studies Lucca, Italija)
2017 m. Juozapo Paškausko daktaro disertacijos „Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje“ Gynimo tarybos pirmininkas
2019 m. Akvilės Naudžiūnienės daktaro disertacijos „Tautinės mažumos Lietuvos istorijos mokykliniame naratyve 1918-2018 m.“ Gynimo tarybos pirmininkas.

 

Tarptautiniai projektai
Šaltinių leidybos projekto „Kasdienybė vokiečių okupuotuose kraštuose II pasaulinio karo metais“ vadovas Lietuvoje (Projekto koordinatoriai – Wupertalio universitetas ir Herderio institutas (abu Vokietija)). Projekto vadovas Lietuvoje. 2012- (Finansuotojas – Leibnizo asociacija)
„Pogromai. Kolektyvinė prievarta prieš žydus lenkų žemėse XIX-XX a. ir jos įtaka lenkų-žydų santykiams: Istorija, atmintis, tapatybė. Vadovaujanti institucija Varšuvos universiteto Istorijos institutas, partneriai – UCL (Department of Hebrew and Jewish Studies) bei Tel-Avivo univesitetas. Finansuotojas: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (12H 12 0140 81) – dalyvis. 2013-2015 m.
Horizon 2020 projekto „Courage” vadovas Baltijos šalims. 2017-2019 m.
Japonijos mokslo skatinimo organizacijos (Japan Society for Promotion of Science) finansuojamo projekto “Nauji nacionalizmai ir valdymo sistemos transformacija vėlyvojoje imperinėje Rusijoje: vakarinių pakraščių atvejis” (vadovė Yoko Aoshima) užsienio partneris

 

Įvertinimai
2016 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas

 

Svarbesnių publikacijų sąrašas

Monografijos
Visuomenė be universiteto? (Aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: XIX a. vidurys-XX a. pradžia), Vilnius: LII, 2000
Rec.: Rimantas Miknys Biuletyn Historii Pogranicza, nr. 1, 2000, s. 118–119 ; Jan Jurkiewicz, Lituano-Slavica Posnaniensia, X, 2004, s. 249-251 Vilma Žaltauskaitė; Lithuanian Historical Studies, vol. 6, 2001, p. 169–170
Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2007
Rec.: Theodore R. Weeks, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 56 (2007), H. 4, S. 624–625; Martyn Housden, Central & Eastern European Review, vol. 2, 2008 ; Marc L. Greenberg, The Russian Review, 2008, vol. 67/2, p. 345–346; Giedrius Subačius, Archivum Lithuanicum,10, 2008, 269–282; Jorg Hackmann, Journal of Baltic Studies, 2008, Vol. 39/3, p. 365–367; Alfred E. Senn, Slavic Review, 2008, vol. 67/3, p. 764; Juliette Cadiot, James P. Niessen, Steven Seegel, Ab Imperio, 2008 vol. 3, p. 417–436; Andrei Tichomirow, Arche; Verena Dohrn, H-Soz-u-Kult, 05.05.2008; Grigorijus Potašenko, Lietuvos istorijos metraštis, 2008 nr. 1, p.152–155; Shaul Stampfer, Religious Studies Review, 2009, vol. 35/2, p. 134; Leszek Zasztowt, Rozprawy z dziejów oświaty, vol. XLVI: 2009, s. 197–203; R. Einax, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2009, B. 57, H. 1, S. 116; Dalia Leinartė, Lithuanian Historical Studies, vol. 13, 2008, p. 191-194; Karsten Brüggemann, Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, Band XVIII/2009, p. 302-308; Robert Schweitzer, Nordeuropaforum. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur, 19. Jahrgang (12. der N.F.), 1/2009, S. 117-120; Pavel Tserashkovich, Беларускi Гiстарычны агляд/Belarusian Historical Review, vol. 16/1, 2009, pp. 310-312; M. Piccin, Russica Romana, 2009, vol. XVI, p. 125-126; R. L. Przygodzki, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 11, 2 (Spring 2010): 429–438; Š. Liekis, Pinkas. Culture and History of East European Jewry, vol. III, pp. 148–151; L. Zasztowt, Acta Poloniae Historica, 2010, 197–204; R. Civinskas, Lietuvos etnologija: Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, vol. 10(19) 2010, p. 181-185; Андрей Тихомiров, Україна Модерна, № 6 (17) 2010, p. 275–284; Bradley D. Woodworth, Forschungen zur Baltischen Geschichte, vol. 6, 2011, S. 310-313; David J. Galbreath, The Slavonic and East European Review, Volume 89, Number 4, 2011, pp. 758-759; A. Kulakauskas, Darbai ir dienos, t. 56, 2011, p. 315-319. Andrus Unuchak, Palitychnaia sfera, no 18-19, 2012, p. 253-261.
Rusinimas: Lietuva ir Baltarusija po 1863 metų, Vilnius: LII leidykla, 2009. (vertimas).
Savas ar svetimas paveldas? 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuviška atminties vieta, Vilnius: Mintis, 2008
Rec.: Čepaitienė Rasa, Lietuvos etnologija, 2009, t. 9, p. 175-178; H. Vitkus, Acta Historica Universitatis Klaipedensis XXIII, 2011, p. 330-334.
Kas laimėjo Žalgirio mūšį. Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje, Vilnius: Mintis, 2012, (bendraautoriai – D. Mačiulis ir R. Petrauskas) Rec.: Aldona Gaigalaitė, Voruta, 2013, rugpj. 3, nr. 16 (780), p. 7.
Enemies for a Day: Antisemitism and Anti-Jewish Violence in Lithuanian under the Tsars, Budapest/New York: CEU Press, 2015 Rec: Theodore R. Weeks in Hungarian Historical Review 4, no. 4 (2015): 996–1060; A. Naudžiūnienė, Įdomusis XIX amžius: Naujos įžvalgos ir tarpdisciplinių metodų taikymas, in Lietuvos istorijos studijos, 2015, t. 36, p. 146-149, Brian Horowitz, in Slavonic and East European Review, 94/1, 2016, 356-358; Karsten Brüggemann, Antisemitismus, die Vilnius-Frage und der litausiche Nationalismus. Anmerkungen zu zwei Neuerscheinungen, in Forschungen zur baltischen Geschichte 11 (2016): S. 197–204; Klaus Richter, H-Nationalism, H-Net Reviews. June, 2016 ; Shaul Stampfer, in Religious Studies Review, Volume 42, Issue 2 (June 2016): 125–126; Anna Dybała, in Przegląd historyczny, t. CVI, 2015, zesz. 4, p. 896-903, Juozapas Paškauskas, in Lithuanian historical studies, 20 (2015): 268-274; Paul Brykczynski, in The Russian Review, vol. 76. Issue 1 (2017), p. 164–167; Joachim Tauber, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, B.66, 2017/2, S. 275–278; Robert Blobaum, in American Historical Review (2017) 122 (3): 952–953; Marina Mogilner, in Quest. Issues in Contemporary Jewish History, n.11 October 2017: http://www.quest-cdecjournal.it/reviews.php?id=117 ; Natan Meir, in Slavic Review 3/76 (2017): 876–878; Artur Markowski, Studia Judaica 20 (2017), nr 1 (39), s. 180-184; Anastasia Surkov, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 7(2017), 3: S. 16-18, Samuel Barnai, Place in Modern Jewish Culture and Society. Studies in Contemporary Jewry. An Annual Vol. XXX, 2018, p. 237-240; Mordechai Zalkin, “Bein yehudim le-shekheneihem be-lita,” Zion 84,2 (2019): 278-286.
Lithuanian Nationalism and the Vilnius Question, 1883-1940, Marburg: Herder-Institut, 2015 (su Dangiru Mačiuliu) papildyta lietuviška versija: Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pab. – 1940 m.), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015
Rec.:Karsten Brüggemann, Antisemitismus, die Vilnius-Frage und der litausiche Nationalismus. Anmerkungen zu zwei Neuerscheinungen, Forschungen zur baltischen Geschichte 11 (2016): S. 197–204; Mikhail Krutikov, Forverts (The Yiddish Daily Forward), 08.01.2016 < http://yiddish.forward.com/articles/193229/vilnius-the-jerusalem-of-lithuanians/?p=1> ; Per Rudling, Journal of Baltic Studies 2016, DOI: 10.1080/01629778.2016.1251074; Piotr Mykietyński, Studia historyczne 3(2016): 379-382; Aliaksandr Paharely, Belaruski Gistarychny Ahliad, 2016 t. 23, nr. 1-2, < http://www.belhistory.eu/maciulis-dangiras-staliunas-darius-lithuanian-nationalism-and-the-vilnius-question-1883%E2%80%931940-verlag-herder-institut-marburg-2015-vi-236-pp/#more-3915>; Marek Wojnar, Studia s Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 51/2 (2016), p. 188-192; Tomaš Nenartovič, Zeitschrift für Otsmitteleuropa-Forschung 66, 2017/2, S. 274–275; Catherine Gibson, History, Memory, and Urban Symbolic Geographies: Recent Contributions to the Historiography of Vilnius, Acta Slavica Iaponica, Tomus 38, 2017, pp. 145–152; Tomas Venclova, Slavic review, Volume 76, issue 2 (Summer 2017), pp. 517–519; Małgorzata Kasner, Acta Baltico Slavica, 41 (2017): 331–341; Geoffrey Swain, Lithuanian historical studies 21 (2017): 169-171; Catherine Gibson, Gistoryia, pamtiats‘ i simvalichnaia tapagrafiia gorada: nainoushyia publikatsyi da gistaryiagrafii Vil’ni, Belaruski Gistarychny Agliad, XXIV (2017): 233-246; Tatsiana Astrouskaya, Ab Imperio, 2017 No. 4, p. 313-318; Marcin Wakar, Miejsce Wilna w ideologii przedwojennego nacjonalizmu litewskiego, Sprawy narodowowościowe 50 (2018): https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.1573/4394

 

Sudaryti mokslinių straipsnių rinkiniai bei kiti leidiniai
   Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija XIX-XX a.), Vilnius: LII leidykla, 2001 (su Vladu Sirutavičiumi)
Rec: Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, Vilnius, 2002, vol. 2 (11), p. 190–192 (Vida Savoniakaitė); Lietuvos Istorijos Metraštis 2001, vol. 2, p. 261-265 (Ieva Šenavičienė); Lithuanian Historical Studies vol. 7 (2002), p. 139–144 (Dangiras Mačiulis)
    The Vanished World of Lithuanian Jews,  Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2004 (with Alvydas Nikžentaitis and Stefan Schreiner)
Rec.: Kultūros barai, 2004 nr. 8/9, p. 107-108 (Rimantas Stankevičius); Religious Studies Review, Vol. 31, Issue 1 & 2, January, April 2005, p. 108; Nordost-Archiv, Band XIV,  2005, S. 426–429 (Bradley D. Woodworth);  Journal of Baltic Studies,  2004 vo. 35/4, p. 420-422 (Anton Weiss-Wendt); Lithuanian Historical Studies, Bd. 9 (2004 [2006]), 105-116 (Gediminas Bašinskas); Holocaust Studies: A Journal of Culture and History 13, no. 2-3 (2007), pp. 185–8 (Mattew Kott).
    Žydų klausimas Lietuvoje XIX a. viduryje, Vilnius: LII leidykla, 2004 (su Vladu Sirutavičiumi)
    Raidžių draudimo metai, Vilnius: LII leidykla, 2004
Rec:  Knygotyra, 2005, t. 45, p. 240-243 (Vytautas Berenis); Archivum Lithuanicum, 2006, t. 8,  p. 343–352 (Roma Bončkutė)
    Kai ksenofobija virsta prievarta. Lietuvių ir žydų santykių dinamika XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2005 (su Vladu Sirutavičiumi)
Rec: Kultūros barai, 2005, nr. 8/9, p. 105–108 (Hektoras Vitkus);  Lietuvos istorijos metraštis. 2005 / 1, Vilnius, 2006, p. 186–193 (Linas Venclauskas)
    Žydai Lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento, (su Vladu Sirutavičiumi), Vilnius: LII leidykla, 2006
    Obratnaia uniia. Iz istorii otnoshenii mezhdu katolitsizmom i pravoslaviem v Rossiiskoj imperii 1840-1873, Vilnius: Lithuanian Institute of History (su Michailu Dolbilovu)
Rec.: Barbara Skinner, The Russian Review, 2011, no. 4, pp. 694-695; Андрэй Цiхамiраў, Праект «Віленска-мінскай уніі»: Чаму царская Расія ня зьнішчыла ў сябе рыма-каталіцызм?, Arche, 11/2011, 171-179; Roman Jurkowski, Przegląd Wschodnioeuropejski III, 2012, s. 541-545; Karen Weber, Ab Imperio, 2012 no 1, c. 476-481; Irina Paert, Forschungen zur Baltischen Geschichte, 7 (2012), p. 247-250; Захар Шыбека, Беларускі Гістарычны Агляд,  2012 Т.19 Сш. 1-2http://www.belhistory.eu/dolbilov-mixail-stalyunas-darius-obratnaya-uniya-iz-istorii-otnoshenij-mezhdu-katolicizmom-i-pravoslaviem-v-rossijskoj-imperii-1840%E2%80%931873-vilnyus-liedykla-2010-274-s/, Stefan Rohdewald, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 2, S. 290-291. Gregory L. Freeze, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 61 (2013), 1, S. 137-139; Franciszek Gryciuk, Biuletyn historii pogranicza, nr. 12, 2012, p. 103-109; Siarhei Tokc, Palitychnaia sfera, no 18-19, 2012, p. 262-272.; Regina Laukaitytė, Lithuanian historical studies, 18, 2013, pp. 199-203.
   Pragmatic Alliance. Jewish-Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century, Budapest, New York: CEU Press, 2011 (su Vladu Sirutavičiumi)
Rec.: Klaus Richter, Quest. Issues in Contemporary Jewish History, Issue 3, July 2012, http://www.quest-cdecjournal.it/reviews.php?id=54; Saulius Sužiedėlis, Lithuanian historical studies, vol. 16, 2011, p. 169-174; Joachim Tauber, Nordost-Archiv, vol. 20, 2011, S. 335-337 Klaus Richter, Quest. Issues in Contemporary Jewish History, Issue 3, July 2012, http://www.quest-cdecjournal.it/reviews.php?id=54; Antony Polonsky, Journal of Baltic Studies, 44:1 (2013), pp. 108-111; Michael Gesin, The Russian Review, Vol. 71, issue 3, 2012, p. 523-524; Karsten Brüggemann, Forschungen zur Baltischen Geschichte, 8, 2013, p. 305-308; Zmitser Shevialov, Palitychnaia sfera, no 18-19, 2012, p. 273-281; Vytautas Petronis, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 63 (2014) H. 2, p. 309-310.
    Lietuvos žydai. Istorinė studija, Vilnius: baltos lankos, 2012 (su V. Sirutavičiumi ir J. Verbickiene)
rec.: Vygantas Vareikis, An Attempt by Thirteen Authors to Answer the Question what Lithuanian Jews were (and are), Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII: Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918-1940: Case studies and Comparisons, 2014, p. 301-306
Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, Vilnius: Baltijos kopija, 2015
Rec.: Paulius Subačius, Archivum Lithuanicum 18 , 2016 , p. 433–442.
Vertimas į anglų kalbą: Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century, edited by Darius Staliūnas, Boston: Academic Studies Press, 2016, ISBN 9781618115324
Rec: George W. White, Journal of Historical Geography 1-2 (2017): http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/03057488?sdc=1 (article in press); Charles Perrin, in: Journal of Baltic Studies, DOI: 10.1080/01629778.2017.1394703; Aliaksandr Pagarely, Belaruski Gistarychny Agliad, XXIV (2017): 293-299; S. Smirnova, Dlia sozdaniia natsii nuzhen dolgii vek?, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2019, № 1, С. 201-207; Genadii Korolev, Ab Imperio 2 (2019): 361-365.
1863–1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis, 1863–1864 m. sukilimas: Istorija ir atmintis, Vilnius: LII leidykla, 2016 (su Zita Medišauskiene]

Kviestinis redaktorius
    Lituano-Slavica Posnaniensia. Studie Historica. VIII, Poznań, 2001 (su Janu Jurkiewicziumi bei Rimantu Mikniu)
    Ab Imperio, 2005 no. 2 (su Michailu Dolbilovu)
    East European Jewish Affairs, 2009 vol. 39/2 (su François Guesnet ir Jurgita Verbickiene)
    Jahrbuch für Antisemitismusforschung, Bd. 21, 2012 (su François Guesnet)
Slavic Review Vol. 78, Fall issue (forumas „1918, A Sharp Rupture or a Period of Transition?“)

 

Straipsniai
Rusijos tautinė politika
    Aukštosios mokyklos įkūrimo Vilniuje projektas ir jo likimas 1900–1904 m., Lituanistica, 1995, nr. 2, p. 18–38
    ‘The Pole’ in the Policy of the Russian Government: Semantics and Praxis in the Mid-Nineteenth Century, Lithuanian Historical Studies, vol. 5, 2000, ISBN 9986-780-35-7, p. 45-67
    Kalba ar konfesija? (Sumanymas įvesti rusų kalbą Vakarų krašto pridėtinėse katalikiškose pamaldose), Lietuvos istorijos metraštis 1999, Vilnius, 2000, p. 125-137
    Bažnytinės unijos projektas (1865–1866), Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 20 (2002), 127-140
    Granitsy v pogranich’e: belorusy i etnolingvisticheskaia politika Rossiiskoi imperii na zapadnykh okrainakh v period Velikikh Reform, Ab Imperio, 2003 No. 1, c. 262-292
    Kokia kalba mokyti baltarusius katalikus tikybos? (viena XIX a. vidurio Rusijos valdžios problema), Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 23, 2003, p. 157-169
    Nationality Statistics and Russian Politics in the Mid-Nineteenth Century, Lithuanian Historical Studies, vol. 8, 2003 (Vilnius, 2005), p. 95-121
    Changes in the Political Situation and the „“Jewish Question” in the Lithuanian Gubernias of the Russian Empire (1855-April 1863), The Vanished World of Lithuanian Jews, edited by A. Nikžentaitis, S. Schreiner, D. Staliūnas, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2004, p. 21-43
Проблема административно-территориальных границ в «национальной политике» имперской власти: Ковенская губерния в середине XIX века, in: Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления, Воронеж, 2004, с. 147-166.
    Did the Government Seek to Russify Lithuanians and Poles in the Northwest Region after the Uprising of 1863-64?, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 5/2 (Spring 2004), p. 273-289

    Mozhet li katolik byt ruskim? O vvedenii russkogo yazyka v katolicheskoe bogosluzhenie v 60-kh godakh 19 v., in: Rossiiskaia imperia v zarubezhnoi istoriografii. Raboty poslednikh let: Antologiia [The Russian Empire in Foreign Historiography. Anthology of Recent Works, edited by Paul Werth, P. Kabytov and Aleksei Miller, Moscow] Novoe izdatelstvo, 2005, p. 570–588
    Rol imperskoi vlasti v protsesse massovogo obrashcheniia katolikov v pravoslavie v 60-e gody 19 stoletiia, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 26, 2005, p. 307–347

    „Obratnaia uniia“: proekt prisoedineniia katolikov k pravoslavnoi tserkvi v Rossiiskoi imperini (1865–1866 gg.), Slavianovedenie, 2005, № 5, p. 3–34 (su Michailu Dolbilovu)
    Identifikatsiia, iazyk i alfavit litovtsev v rossiiskoi natsional’noi politike 1860-kh godov, Ab Imperio, 2005 no. 2, p. 225–254

    An Awkward City: Vilnius as a Regional centre in Russian nationality policy (ca 1860–1914), Russia and Eastern Europe: applied “imperiology”, ed. by A. Nowak, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2006, p. 222-243
    In Which Language Should the Jews Pray? Linguistic Russification on Russia’s Northwestern Frontier, 1863-1870, in: Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity, edited by J. Šiaučiūnaite-Verbickienė, Larisa Lempertienė, Vilnius, 2006, p. 33–78
.    Russländische „Kollaborationsangebote” an nationale Gruppen nach dem Januaraufstand von 1863 im so gennanten Nordwestgebiet, „Kollaboration” in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert, herausgegeben von Joachim Tauber, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006, S. 88–100
    Termino „rusinimas” prasmės istorija (XIX a. 7-asis dešimtmetis), Lituanistica, 2006 nr. 3 (67), p. 24-37
    Between Russification and Divide and Rule: Russian Nationality Policy in the Western borderlands in the mid-19th Century, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2007, H. 3, S. 358–373
    Assimilation or Acculturation?  Russian Imperial Policy Toward Lithuanians in the 1860s, Central and Eastern European Review, vol. 2, 2008, p. 1–20
    „Kto powinien uczyć „Innowierców“? Problem naucycieli i szkół elementarnych w imperialnej polityce Rosji w połowie XIX wieku“, Biuletyn Historii Pogranicza, nr. 8, 2007, p. 23-39
    National Census in the Service of the Russian Empire. The Western Borderlands in the mid-ninettenth century. 1830-1870, in: Defining Self. Essays on emergent identities in Russia. Seventeenth to nineteenth Centuries, edited by Michael Branch, Helsinki: Finnish Literature Society, p. 435-448
    La politica russa delle nazionalita e i Lituani, in Confini della modernita. Lituani, non – lituani e stato nazionale nella Lituania del XX secolo, ed. by A. Griffante, Studi Mitteleuropei, vol. 4., Gorizia: lcm, 2010, p. 29–42
    Die Russifizierung der Grundschulbildung in Litauen und Belarus nach 1863, Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordosteuropa (19. Jahrhundert), herausgegeben von Anja Wilhelmi, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011, S. 160-170
    Territorialising Ethnicity in the Russian Empire?  The Case of the Augustav/Suvalki Gubernia, Ab Imperio, 2011 no. 3  p. 145-166
Czy władza carska miała zamiar zrusyfikować Polaków w Litwie i Białorusi?, Wokół Wielkiego Księsta Litewskiego i jego tradycji, sud. Bernadetta Manyś, Michał Zwierzykowski, Poznań: Instytut Historii UAM, 2016, ISBN 978-83-65663-14-6, s. 261-271
Affirmative Action in the Western Borderlands of the Late Russian Empire?, Slavic Review 77/4 (2018): 978-997

 

Mentaliniai žemėlapiai

  • Lenkija ar Rusija? Lietuva rusiškajame mentaliniame žemėlapyje, Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, sud. D. Staliūnas, Vilnius: Baltijos kopija, 2015, p. 29-81. Angliška versija: Poland or Russia? Lithuania on the Russian Mental Map, Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century, edited by Darius Staliūnas, Boston: Academic Studies Press, 2016, p. 23-95.
  • Lietuviškojo nacionalizmo erdvėkūra iki 1914 m., Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, sud. D. Staliūnas, Vilnius: Baltijos kopija, 2015, p. 141-174. Angliška versija: The Pre-1914 Creation of Lithuanian “National Territory”, Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century, edited by Darius Staliūnas, Boston: Academic Studies Press, 2016, p. 189-237
  • „Lietuva – tai Lenkijos tęsinys“: teritorinis Lietuvos vaizdinys lenkiškajame diskurse, Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, sud. D. Staliūnas, Vilnius: Baltijos kopija, 2015, p. 174-201 (bendraautorė Olga Mastianica). Angliška versija: Lithuania—An Extension of Poland”: The Territorial Image of Lithuania in the Polish Discourse, Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century, edited by Darius Staliūnas, Boston: Academic Studies Press, 2016, p. 238-278
  • Lite žydiškuose mentaliniuose žemėlapiuose, Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, sud. D. Staliūnas, Vilnius: Baltijos kopija, 2015, p. 227-262 (bendraautorius Vladimir Levin). Angliška versija: Lite on the Jewish Mental Maps, Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century, edited by Darius Staliūnas, Boston: Academic Studies Press, 2016, p. 312-370
  • В поисках литовской Литвы: Литовское национальное движение и конструирования национальной территории (до 1914 г.), Ab Imperio, 2015 no. 1, c. 125-174
   Zmiana nazwy obszaru geograficznego jako narzędzie symbolicznego zawłaszczania – Litwa i jej usytuowanie na rosyjskich mapach wyobrażeniowych, O Ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. Łukasza Adamskiego, Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2017, s. 247-259, ISBN: 978-83-64486-61-6.

 

Istoriografija
   Alternatywa początku XX wieku: Historia etnosu czy państwa, Lituano-Slavica Posnaniensia, Studia Historica, VIII, 2001, s. 81–95
   Rusijos politika žydų atžvilgiu XIX a.: istoriografinis aspektas, Lietuvos istorijos metraštis 2001, nr. 1, 2002, p. 135-150
   Imperskii rezhim v Litve v 19 veke (Po litovskim uchebnikam istorii), Ab Imperio, 2002 No. 4, c. 365-390
   Rusifikacijos samprata XIX a. Lietuvos istorijoje: istoriografija, metodologija, faktografija, Lietuvos istorijos metraštis 2002/2, 2004, p. 63-88
   From Ethnocentric to Civic History: Changes in Contemporary Lithuanian Historical Studies, Emerging Meso-Areas in the Former Socialist Countries: Histories Revived or Improvised, ed. by Kimitaka Matsuzato, Hokkaido, 2005, p. 311–331
   1905 metų revoliucijos sovietinė lietuviškoji istoriografija ir “tautų draugystės” ideologema, Parlamento studijos, 2005 nr. 5, p. 65–78 http://www.parlamentostudijos.lt/Nr5/5_istorija_Staliunas.htm#Santrauka
   Imperial Nationality Policy and the Rusian version of the History of the Grand Duchy of Lithuania in the Mid-neniteenth Century, Central Europe, Vol. 8, Number 2, November 2010, pp. 146-157
 Žydų istorija lietuviškos istoriografijos kontekstuose, Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai (Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys (t. 8)), sud. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Vilnius: VU leidykla, 2010, p. 119-133
   Historiography of the Lithuanian national movement. Changing paradigms. Studies on National Movements, North America, 1, apr. 2013. Available at: http://snm.nise.eu/index.php/studies/article/view/19 .

 

Atminties vietos
    Die Teilung des Kulturerbes des Großfürstentums Litauen und der Schutz der historischen Denkmäler vom Ende des 19. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, Bd.VI/1997, H. 1: Das Denkmal im nördlichen Ostmitteleuropa im 20. Jahrhunderts. Politischer Kontext und nationale Funktion, S.147-166.
    Drei Namen der Schlacht: Erinnerungsketten um Tannenberg/Grunwald/Žalgiris, in: Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine Nachbar im 19. Und 20. Jahrhundert, herausgegeben von Martin Aust, Krzysztof Ruchniewicz und Stefan Troebst, Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2009, S. 119–136 (kartu su Rimvydu Petrausku)
    Der Kult des Unbekannten Soldaten in Litauen, Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, Neue Folge Band XVII/2008: Über den Weltkrieg hinaus: Kriegserfahrungen in Ostmitteleuropa 1914−1921, Nordost-Institut Lüneburg, 2009, S. 248–266
    The Uprising of 1863 as a Lithuanian Place of Memory, Politics, History, and Collective Memory in Public Discourses in East Central Europe, edited by Zdzisław Krasnodębski, Stefan Garstecki, Rüdiger Ritter, Hamburg: Krämer Verlag, 2012, ISBN 978−3−89622−110−0, p. 111-137
Bita grundwaldzka jako element pamięci historycznej Litwinów w XIX wieku, Tożsamość – pamięć historyczna – idee. Przemiany narodowościowe i społeczne na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku, pod redakcją Doroty Michaliuk, Warszawa: DiG, 2016, s. 9-23
Der litauische Spielfilm „Tadas Blinda. Der Anfang“ und 1863 als Erinnerungsort in Litauen, Forschungen zur baltischen Geschichte, B. 12, 2017, S. 251–265.

 

Koletyvinė tapatybė ir politiniai procesai XIX a. Lietuvoje.
    Rinkimai į I Rusijos Dūmą Lietuvoje, Lietuvos istorijos metraštis 1992, Vilnius, 1994, p. 45–66
    Vilniaus vyskupo E.Ropo veiklos pėdsakais (1903 – 1907), Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, vol. 7: Atgimimas ir Katalikų bažnyčia, Vilnius, 1994, p. 142–219
    Ethnopolitical Tendencies in Lithuania During the Period 1905-1907 and the Conceptions of the Revival of the University of Vilnius, Lithuanian Historical Studies 1996, No. 1, p. 97–115
    “Truputį lenkas, truputį vokietis, truputį lietuvis, o visų pirma katalikas…” Vilniaus vyskupas Edwardas von der Roppas tarp etninių, pilietinių ir konfesinių vertybių, Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, vol. 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės, Vilnius, 1996, p. 291-299
    Kauno vizija XX a. pradžioje, Darbai ir dienos, 1997, Nr. 4, p. 59–64
    Litewscy biali i władze carskie przed powstaniem styczniowym: między konfrontacją a kompromisem, Przegląd historyczny, vol. 39, 1998, z. 3, s. 383–401
    Die litauische Nationalidentität und die polnischsprachige Literatur, Literatur und nationale Identität II. Themen des literarischen Nationalismus und der nationalen Literatur im Ostseeraum, hrsg. v. Yrjö Varpio u. Mardia Zadencka, Tampere, 1999, S. 201–216
    Wilno czy Kowno? Problem centrum narodowego Litwinów na początku XX wieku, Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. (Nationalismus und nationale Identität in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert), Hrsg. Von B. Linek und K. Struve, Opole, Marburg: Verlag Herder-Institut, 2000 (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, 12), s. 259–267
    Europos idėja lietuviškame XIX-XX a. sandūros diskurse, Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, Vilnius: LII leidykla, 2002, p. 105-114
    Das Dilemma der Grenzen Litauens am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, Landschaft und Territorium. Zur Literatur, Kunst und Geschichte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Ostseeraum: Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen, Hg. von Y. Varpio und M. Zadencka, Stockholm, 2004 (Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia 25), S. 196-215 (su Rimantu Mikniu)
    Alternatives to Lithuanian etnonationalism in the 19th century. Critical remarks on recent debates in Lithuanian historiography, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2007, H. 3, p. 417-428
    The Jewish deputies and the imperial authorities: the circumstances behind a ‘dialogue’ at the end of the 1860s, Pinkas. Culture and History of East European Jewry, vol. III, 2010, p. 8-23
    Rusų kalba kaip lietuvių ir žydų komunikacijos priemonė: laikraštis „Naš kraj“ (1914), Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai (Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys (t. 8)), sud. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Vilnius: VU leidykla, 2010, p. 161-181
    Collaboration of Lithuanians and Jews during the Elections to the First and the Second Dumas, Sirutavičius and D. Staliūnas (eds.), A Pragmatic Alliance: Jewish–Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century, Budapest/New York: CEU Press, 2011, pp. 45-75
    The Lithuanian-Jewish Political Dialogue in Petrograd in 1917, Sirutavičius and D. Staliūnas (eds.), A Pragmatic Alliance: Jewish–Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century, Budapest/New York: CEU Press, 2011, pp. 231-243
    The “Old” and “New” Lithuanians: Collective Identity Types in Lithuania at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries, Forgotten Pages in Baltic History. Diversity and Inclusion, edited by Martyn Housden and David J. Smith, Amsterdam, New York: Rodopi, 2011, pp. 35-48 (bendraautoris R. Miknys)
   Tado Vrublevskio politinės minties bruožai, Tadas Vrublevskis. Mintys ir darbai, sud. Bronislava Kisielienė, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012, p. 13-36, ISBN 978-9986-498-60-5
    Lietuvos idėja „Aušroje“, Archivum Lithuanicum 15, 2013, ISSN 1392-737X, p. 271-292
   Lenkų ir lietuvių konfliktas XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: senų koncepcijų atgimimas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminties vietos, sud. A. Bumblauskas, G. Potašenko, Vilnius, 2013, p.173-184 ISSN 1822-4016, ISBN 978-609-459-221-8 (su R. Mikniu)
   Канцэпцыя персанальнай культурнай аўтаноміі ў Літве і Беларусі (пачатак XX стагоддзя), Палiтычная сфера, 2013 no 18-19, ISSN 1819-3625, p. 77-86
   Making a national capital out of a multhiethnic city, Ab Imperio, 2014, no. 1, p. 157-175.
   Lietuvių nacionalizmas ir sostinės problema (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia), Lietuvos istorijos metraštis 2013/1, Vilnius, 2014, p. 85-99. ISSN 0202–3342
   La Transformazione di una città multietnica nella capitale di una nazione: i lituani e Vilnius nella Russia tardoimperiale, Nazioni e regioni. Studi e recerche sulla comunità immaginata, 2014 no 4, p. 55-69
     Vilniaus laikinoji archeologijos komisija ir universiteto atkūrimo sumanymai, Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus, sud. Reda Griškaitė ir Žygintas Bučys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus. 2015, p. 81-86, ISBN 978-609-803976-4
Litwini a powstanie 1863 roku, Wbrew królewskim aliansom: Rosja, Europa i polska walka o niepodleglość w XIX wieku, pod redakcją Łukasza Adamskiego i Sławomira Dębskiego, Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2016, s. 267-281
„Senalietuviai“ ir „jaunalietuviai“ kaip analitinės kategorijos, apibūdinančios lenkų ir lietuvių konfliktą, Lietuvos istorijos metraštis 2015/2, Vilnius, 2016, p. 109-119. ISSN 0202-3342
Nacjonalizm litewski przed pierwszą wojną światową – aspiracje polityczne i granice wyobrażonej Litwy, Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu Pierwszej wojny śiatowej, pod redakcją Andrzeja Nowaka, Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumenia, 2016, ISBN 978-83-64486-45-6, s. 263-278
Kokia Lietuvą XX a. Pradžioje projektavo Kazys Grinius?, Lietuvos istorijos metraštis 1, 2017, p. 119-126, ISSN 0202-3342
Nowoczesna Litwa – Czy istniała alternatywa dla modelu państwa narodowego?, Kwartalnik historyczny 2 (2018): 403–425 p-ISSN 0023-5903; e-ISSN 2451-1315
Hybrid identities in the era of ethno-nationalism: The case of the krajowcy in Lithuania, Acta Baltico‑Slavica, 42 (2018): 253-270, ISSN: 2392-2389

 

Pogromai ir antisemitizmas Lietuvoje
    Anti-Jewish Disturbances in the North-Western provinces in the Early 1880s, East European Jewish Affairs, Number 2/Winter 2004, p. 119-138
    Litauen, Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Hrsg. von W. Benz, Band 1: Länder und Regionen, München: K. G. Saur, 2008, S. 217–221
    Was Lithuania a Pogrom-Free Zone? (1881–1940), in Anti-Jewish Violence. Rethinking the Pogrom in East European History, edited by Jonathan Dekel-Chen, David Gaunt, Natan M. Meir, Israel Bartal, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2010, pp. 144–158 (with V. Sirutavičius)
    Dusetos, Easter 1905: The Story of One Pogrom, Journal of Baltic Studies, Vol. 43, Number 4, December 2012, pp. 495-514, ISSN 0162-9778)
    Antisemitic Tension during the 1905 Revolution in Lithuania, Jahrbuch für Antisemitismusforschung 21, 2012, p. 54-88 ISBN 978-3-86331-2 Lithuanian Antisemitism in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 25: Jews in the former Grand Duchy of Lithuania since 1772, p. 135-149, ISBN 978-1-904113-93-5
    Lithuanian Antisemitism in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 25: Jews in the former Grand Duchy of Lithuania since 1772, p. 135-149, ISBN 978-1-904113-93-5
   How insulted religious feelings turned into pogroms: Lithuania in 1900, East European Jewish Affairs, Vol. 42, no 2, 2013, p. 119-142, ISSN 1350-1674
   Žydai ir kraujo vartojimas: vieno prietaro apraiškos XIX amžiaus Lietuvoje, Lietuvos istorijos metraštis, 2012, nr. 1, p. 51-80
   Antižydiški pogromai, lenkų ir lietuvių konfliktai dėl pamaldų kalbos: dviejų kolektyvinio smurto tipų palyginimas, Etniškumo studijos, 2013, nr. 2, p. 103-119, ISSN 1822-1041
The Blood Libel in Nineteenth-Century Lithuania: A Comparison of Two Cases, Ritual Murder in Russia, Eastern Europe, and Beyond: New Histories of an Old Accusation, edited by Eugene M. Avrutin, Jonathan Dekel-Chen, and Robert Weinberg, Bloomington: Inidiana University Press, 2017, ISBN 978-0-253-02640-8, p. 95–109.
Jew-Hatred and Anti-Jewish Violence in the Former Lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth during the Long Nineteenth Century, New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, edited by Antopy Polonsky, Hanna Węgrzynek, and Andrzej Żbikowski, Boston: Academic Studies Press, 2018, pp. 285-294, ISBN 978-83-944262-9-3
Modernizatsiia i pogromy: Litva i Belarus‘ v nachale XX v., Istoriia. Zhurnal Belorusskogo Gosudarstvennogo universiteta 3(2018): 49-54, ISSN 2520-6338

 

Šaltinių publikacijos
The Lithuanian-Jewish Political Dialogue in Petrograd in 1917, Sirutavičius and D. Staliūnas (eds.), A Pragmatic Alliance: Jewish–Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century, Budapest/New York: CEU Press, 2011, pp. 231-243
1886 m. Zacharijaus Liackio traktatas apie lietuvių kalbą, Archivum Lithuanicum 19 , 2017, ISSN1392 – 737X , p . 331 – 352

 
Neįtraukta: mažiau reikšmingos mokslinės bei mokslo populiarinimo publikacijos, tezės, katalogai ir pan.
recenzijos publikuotos žurnaluose: Journal of Contemporary History, Ab Imperio, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Lithuanian Historical studies, Lietuvos istorijos metraštis, Pinkas, Lietuvos istorijos studijos, The Russian Review, Archivum Lithuanicum, Quest. Issues in Contemporary Jewish History, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History.
Kontaktai
el. paštas -darius.staliunas@istorija.lt,darius01108@gmail.com