XIX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Virgilijus Pugačiauskas

Skyriaus vedėjas, humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1964 m. birželio 13 d. 1990 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1992–1996 m. Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktarantas. 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją „Vilniaus departamentas 1812 m.“ 1996–2002 m. dirbo LII XIX a. istorijos skyriuje, 2003– 2010 m.  Miestų tyrimo skyriuje, nuo 2010 m. XIX a. istorijos skyriaus vedėjas. Nuo 2002 m. Lietuvos Karo Akademijos Politikos mokslų katedros docentas.

 
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • Vilniaus miesto sociotopografija XIX a.
 • Lietuvos istorija XIX a. I pusėje. Prancūzmetis Lietuvoje.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

 

Knygos:

 • Napoleono administracija Lietuvoje, Vilnius: Vaga, 1998, 215, [1] p.
 • Napoleonas ir Vilnius: karinio gyvenimo kasdienybės bruožai, Vilnius: Arlila, 2004, 147, [1] p.: iliustr.
 • Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a. – XX a. pradžia): kolektyvinė monografija / Vytautas Jogėla, Elmantas Meilus, Virgilijus Pugačiauskas, Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2008, 291, [1] p.: iliustr., faks., žml.
 • Mokslo populiarinimo kūrinys Lietuva ir Napoleonas, Vilnius:LII leidykla, 2012, 246 p.
 • Šaltinio publikacija 1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai, (mokslinė redakcija,  įvadinis straipsnis: „Lietuvos laikinoji vyriausybės komisija: sudėtis, struktūra ir veikla” (originalaus teksto parengimas, komentarai, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės), Vilnius:LII, 2012, 358 p.

 

Pagrindiniai straipsniai:

 • Napoleonas ir jo administracinė sistema Lietuvoje, Lietuvos valstybė XII–XVIII a., Vilnius, 1997, p. 449–457.
 • Vilniaus magistrato pareigūnai 1795–1808 metais, Praeities baruose, Vilnius, 1999, p. 139–144.
 • Vilniaus savivaldos institucijos XIX a. pusėje: istorinis–teisinis aspektas, Lietuvos istorijos metraštis, 2000, Vilnius, 2001, p. 147–163.
 • Vilniaus valdymas 1812 m., Lietuva ir jos kaimynai. Nuo Normanų iki Napoleono, Vilnius, 2001, p. 395–407.
 • Magistrat Wileński w pierwszych latach pod zaborem rosyjskim (1794–1808), Biuletyn historii pogranicza, Bialystok, 2001, s. 18–29.
 • Lietuvos istorija “Wizerunki i Roztrząsania Naukowe (1834–1843)”,  Lietuvos istorijos metraštis 2001, 2, Vilnius, 2002, p. 229–234.
 • Viduklės kraštas 1830–1831 ir 1863 metų sukilimuose, Viduklė, Kaunas, 2002, p. 141–153.
 • ,,Discovery of mass grave of Napoleonic period in Lituania“ (1812, Vilnius), Human Palaentology and Prehistory, 2004, vol. 3, p. 219–227, s. 18–29.  Bendrautoriai: Signoli M., Ardagna .Y, Adalian P., Devrient W., Lakys L., Rigede C., Vette T., Kuncevičius A., Poškienė J., Bartkus A., Palubeckaitė Z., Garmus A., Jankauskas R., Dutour O.
 • Vilniaus mėsininkų cechas XIX a. I pusėje, Lietuvos istorijos metraštis, 2005, 2, Vilnius, 2006, p. 69–92.
 • Vilniaus statybininkų amatų cechai XIX a. I pusėje: organizacinė struktūra, gamybos pobūdis, kolektyvinė biografija, Lituanistica, 2007, t. 3, nr. 3 (71), p. 29–43.
 • Lietuvos nuostoliai 1812 m. kare, Karo archyvas, 2007, T. XXII, p. 89–110. [PDF]
 • Vilniaus turgavietės ir mūgė 1795–1830 metais: lokalizacija, specializacija, organizacija, prekės ir kainos, Vilniaus istorijos metraštis, 2007, t. 1,  p. 67–78.
 • Vilniaus ,,krikščionių“ medžio apdirbimo cechai XIX a. I pusėje: organizacinė struktūra, gamybos pobūdis, kolektyvinė biografija, Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 3 (75), p. 12–26.
 • Miestas ir Bernardinų kapinės, Vilniaus Bernardinų kapinės 1810–2010, Vilnius:Versus Aureus, 2010, p.  115–137.
 • Generaliniai 1831 m. karinių įtvirtinimų planai Plikajame kalne, Lietuvos pilys, Vilnius, 2011, t. 6, p. 116–127.
 • Šaltinio publikacija ,,Roku 1812. Woyna między Rossyą i Francyą”, (įvadinis straipsnis ,,Prancūzmetis Kaune”, vertimas į lietuvių kalbą),  Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2011, t. 11, p. 219–250.
 • Miasto a cmentarz Bernardyński, in Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010, Wilno:Versus Aureus:2013, s. 121–145.
 • ЛИТВА В ВОЙНЕ 1812 ГОДА, Россия и Балтия, Ин-т всеобщ. истории РАН. – Мocква, 2014, вып. 7: Памятные даты и историческая память, отв. ред. А. О. Чубарьян, c. 52-63.
 • Vilniaus amatininkių cechų ,,biurokratija“ XIX a.: struktūra, funkcijos, tradicijos, Lietuvos istorijos metraštis, 2014/1, p. 47-66.
 • Bendrautorius, A reconstruction of the paleorelief of Vilnius, crooked city by interdiscilinary metohods, Lithuanian historical studies 19, 2014, Vilnius, 2015, p. 1-50.
 • Vilniaus miestiečių luomas XIX a. I pusėje: žydų integracijos atvejis, Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos, Vilnius, 2015 , p. 282-293.

 

Recenzijos:

 • Rec. kn: D. Nawrot. Litwa i Napoleon w roku 1812. Katowice:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, 792 s., Lietuvos istorijos metraštis 2008, 2, Vilnius, 2009, p. 149–156.
 • Rec. kn: D. Nawrot. Litwa i Napoleon w roku 1812. Katowice:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, 792 s., Biuletyn Historii pogranicza, Nr. 9, Białystok, 2008, s. 109–112.

 
Kontaktai
el. paštas -virgilijus.pugaciauskas@istorija.lt

Telefonas – 8 5 262 68 56