XIX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Vytautas Petronis
Mokslo darbuotojas

Gimė 1976. 1994-1998 m. istorijos bakalauro studijos Vytauto Didžiojo universitete. 1999–2001 m. kultūros istorijos magistras (Turku universitetas, Turku/Åbo, Suomija); tezių tema: The Creation of Spatial Imagination in the Lithuanian National Movement (end of 19th – beginning of 20th centuries). 2003-2008 istorijos mokslų PhD (Stokholmo Universitetas, bendradarbiaujant su BEEGS (Baltic and East European Graduate School (Pietų Stokholmo Universitetas / Södertörns högskola, Stokholmas, Švedija); disertacijos tema: Constructing Lithuania: Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914.
2009-2010 – podaktarinis darbas (Glazgo Universitetas, Didžioji Britanija). 2010-2013 – mokslo darbuotojas Herderio Institute (Marburgas, Vokietija); mokslinės tyrimų grupės Gewaltgemeinschaften (Gieseno Universitetas) ir EUCOWAS (European Cooperation on War Studies, Briuselis, Belgija) narys; tyrimo projektas: „Paramilitärische Verbände in Ostmitteleuropa (1918–1944) – Selbstbild, Gewaltpraxis, Soziale Dynamik am Beispiel des „Eisernen Wolfes“ in Litauen“. 2013 liepos 1 d. – mokslo darbuotojas Lietuvos Istorijos Institute (Vilnius)

 

Stipendijos / grantai

 • 2013 vasaris–balandis –Leibniz-Gemeinschaft (Vokietija) stipendija
 • 2010-2013 – grantas moksliniam tiriamajam darbui (Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Vokietija).
 • 2009–2010 – podaktarinis grantas darbui Glazgo Universitete (Economic and Social Research Council’s (ESRC), Didžioji Britanija)
 • 2008 gegužė-rugpjūtis – Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerijos stipendija tiriamajam darbui Švedijos archyvuose (Stokholmas).
 • 2002–2003 – stipendija tarpdisciplininėms doktorantūros paskaitoms Ostsee-Kolleg, prie Nordeuropa-Instut (Humbolto Universitetas, Berlynas, Vokietija).
 • 1998–1999 – G. Soros Fondo stipendija tarpdisciplinių paskaitų lankymui Atviros Visuomenės Kolegijoje (AVK, Vilnius).

 

Dėstymas / paskaitos

 • 2013 balandis – vieša paskaita: Politischer und volkstümlicher Rechtsradikalismus in Litauen, 1918-1934, vykusi Academia Baltica (Oeversee, Vokietija).
 • 2011 liepa – vieša paskaita (kartu su prof. Peter Haslinger): Krieg, Systemkonsolidierung und Gewaltformen in Ostmitteleuropa
 • 1914-1939 (Justus-Liebig Universitetas, Giesenas, Vokietija).
 • 2010 birželis – dėstytojas Rusijos, Centrinės ir Rytų Europos Studijų Centro (CRCEES, Glasgow Universitetas) organizuotoje vasaros mokykloje (Budapeštas, Vengrija); tema: Ethnic Cartography of Central Europe: Early Ethnic Mapping of the Habsburg Empire (1840s – 1880s).
 • 2010 sausis-vasaris – Centrinės ir Rytų Europos Studijų departamento (CEES, Glazgo Universitetas) asistuojantis dėstytojas; kursas: Social Science and Humanities Research in Russia and Central Europe: Theory and Practice.
 • 2001/2002 – seminarai Vytauto Didžiojo Universitete: Skandinavijos istorija; Lietuvos istoriografija; Europos regionai: istoriografinė perspektyva; praktiniai tiriamieji darbai (oral history).

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

XIX a. mokslo istorija (Vokietijos, Austrijos-Vengrijos ir Rusijos imperijose); istorinė kartografija; nacionalizmai; Pirmojo pasaulinio karo istorija; radikalūs dešinieji judėjimai tarpukaryje.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

 

Monografijos:

 • Constructing Lithuania: Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914 (ISBN 978-91-85445-79-0, Stockholm, Intellecta, 2007), 302 p. Recenzijos: Steven Seegel, Ab Imperio 1 (2008); Theodore R. Weeks, „Putting Lithuania on the Map in Imperial Russia“ Historisk tidskrift 2 (2008) 233-237; C. Vandermotten, BELGEO 1 (2009); Mikhail Dolbilov, The Russian Review 68(2) (2009) 355-356; Nick Baron, Imago Mundi 61(2) (2009) 267-268; Jörn Happel, H-Net, Clio-online 3-139 (2009); Karsten Brüggemann, Forschungen Zur Baltischen Geschichte 4 (2009) 327-330

 

Straipsniai:

 • Neperkirstas Gordijaus mazgas: valstybinės prievartos prieš visuomenę Lietuvoje genezė (1918–1921), Lietuvos istorijos metraštis. 2015/1 (Vilnius, 2016), p. 69-95.
 • Guarding Honour of the Nation and Prosperity of the State: National Defence of Lithuania “Iron Wolf” (1928-1930) / Fascism on Peripheries – sudarytojai M. Kott, T. Dulic , Uppsala (priimta spaudai 2014 m.).
 • The Emergence of Lithuanian Radical Right (1922–1927), Journal of Baltic Studies (priimta spaudai 2014 m.).
 • Po sporto priedanga: radikalus dešinysis judėjimas ir „Geležinio Vilko“ Sporto Sąjunga Lietuvoje (1928-1930), Lietuvos Istorijos Metraštis (priimta spaudai 2014 m.).
 • (Su Peter Haslinger) Erster Weltkrieg, Systemkonsolidierung und kollektive Gewalt in Ostmitteleuropa – Litauen und der ‚Eiserne Wolf‘ / Gewaltgemeinschaften. Von der Spätantike bis ins 20. Jahrhundert – sudarytojas W. Speitkamp, Göttingen: V&R unipress, 2013, p. 341-367.
 • (Su Karsten Brügemann), Introduction, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, t. 60(4), 2011, p. 491-493.
 • Mapping Lithuanians: The Development of Russian Imperial Ethnic Cartography, 1840s-1870s, Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography, t. 63(1), 2011, p. 62-75.
 • Pinge, Divide et Impera: взаимовлияние этнической картографии и национальной политики в позднеимперской России (вторая половина XIX века) / Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700—1917) – sudarytojai A. Miller, M. Aust, R. Vulpius, Москва, Новое литературное обозрение, 2010, p. 308-329.
 • Att (re)konstruera Litauen. Etnisk kartering i Tsarryssland 1800-1914” (švedų kalba) [(Re-)konstruojant Lietuvą. Etninė kartografija carinėje Rusijoje 1800-1914], Ymer 2008: Kartan och Verkligheten, Stokholmas: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, 2008, p. 223-234.
 • Nuo etninės visuomenės kūrimo iki lietuviškojo liberalizmo, Darbai ir Dienos, t. 28, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2002, p. 268-272.

 

Recenzijos:

 • Rec. kn. Tomas Balkelis, The Making of Modern Lithuania, London, New York: Routledge, 2009, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, t. 61(2), 2012. 2.    Rec. kn. Robert W Heingartner, Lithuania in the 1920s: a Diplomat’s Diary, Amsterdam: Rodopi, 2009, The Slavonic and East European Review, t. 89(3), 2011, p. 570-571. 3.    Rec. kn. Liekis, Šarūnas. 1939: The Year that Changed Everything in Lithuania’s History, Amsterdam: Rodopi, 2009, The Russian Review, t. 70(3), 2011, p. 531-532.

 

Kontaktai
el. paštas -Vytautas.Petronis@istorija.lt
Telefonas – 8 5 262 68 56