Etnologijos ir antropologijos Skyriaus Darbuotojai


Audronė Daraškevičienė
Doktorantė

Gimė 1979 m. Salantuose (Kretingos raj.). 1998-2004 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.
2002 m. įgytas istorijos bakalauro laipsnis, 2004 m. – istorijos magistro laipsnis. Nuo 2015 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantė.

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
vaikystės antropologija
šeimos studijos
rūpinimosi vaiku kultūra

 

Straipsniai
1.     Vaikas ir viešoji erdvė. Tėvų nuostatos XX ir XXI a. Lituanistica. 2015, T. 6, Nr. 2, p. 128-140. Nuoroda
2.     Viešosios erdvės dalyvis – kūdikis. Šventės šiuolaikiniame mieste. Sud. J. Mardosa. 2013, Vilnius: Edukologija, p. 150-161.
3.     Populiarių pomirtinio gyvenimo vaizdinių kaita XX a. Žemaitijoje. Tautosakos darbai. 2009, 37, p. 162-178. Nuoroda
4. Vaiko socializacija ankstyvuoju jo gyvenimo laikotarpiu: kultūriniai rūpinimosi kūdikiu aspektai XXI a. Lietuvoje. Lituanistica . 2017, T. 63, Nr. 2, p. 127-145. Nuoroda

 

El. paštas audronep@hotmail.com
Tel. 8 682 45 369