Etnologijos ir antropologijos Skyriaus Darbuotojai


Jonas Tilvikas

Doktorantas

 

Gimė Klaipėdoje 1982 m. Klaipėdos universitete 2004 m. įgijo filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2005 m. – mokytojo kvalifikaciją; Klaipėdos kolegijoje 2008 m. baigė reabilitacijos studijų krypties kineziterapijos programą; 2013 m. Klaipėdos universitete įgijo teatrologijos magistro laipsnį. Nuo 2013 m. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantas.

 

Pagrindiniai interesai:

liaudies medicina,

medicinos antropologija,

regioniniai tyrimai (Mažoji Lietuva).

 

Publikacijos

Tilvikas, N. Šostakienė, M. Birmontaitė, Reabilitacija po žaibo traumos: atvejo pristatymas, Kūrybiniai metodai reabilitacijoje’ 12. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, p. 199–204.

Louisa, A. Razbadauskas, N. Šostakienė, R. Vaičekauskaitė, J. Tilvikas, First research experiences with shinese-style acupuncture inside lithuanian rehabilitation center in Klaipeda, Sveikatos mokslai, 2013, t. 23, Nr. 1, p. 65–69.

Vaičekauskaitė, B. Kreivinienė, J. Tilvikas, Tradicinės ir alternatyvios medicinos integralumo prielaidos ir galimybės: šeimos, auginančios vaiką su negalia, situacijos aspektu, Sveikatos mokslai, 2014, t. 24, Nr. 4, p. 38–43.

Tarp religinių, kultūrinių, socialinių priešpriešų: lietuvininkų liaudies medicina XIX–XX a. pirmojoje pusėje, Logos, 2016, t. 89, p. 183–192; Logos, 2017, t. 90, p. 184–195.

Lietuvininkų gydymosi nuostatos XX a. pirmojoje pusėje: kada pasirenkama liaudies, o ne oficialioji medicina, Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 167–188.

 

Konferencijos

 

Pranešimas „Etninės kultūros centro galimybės mokinių ugdymo procese“ skaitytas 2015 m. vasario 13 d. Švietimo ministerijos, Klaipėdos universiteto, Ugdymo plėtros centro, Lietuvos mokytojų neformaliojo švietimo centro organizuotoje konferencijoje Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo turinys nacionalinei vienybei puoselėti.

 

Pranešimas „Tradicinės kalendorinės šventės kaip bendruomenę vienijantis veiksnys (Dovilų miestelio kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo pavyzdžiai)“ skaitytas 2015 m. spalio 28 d. Kretingalės kultūros centro, Lietuvos etnokultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS), Klaipėdos rajono švietimo centro organizuotoje konferencijoje Etnokultūros ir tautinės savasties sąsajos.

 

Pranešimas „Lietuvininkų nuostatos XX a. pirmojoje pusėje“ skaitytas 2016 m. sausio 28 d. nacionalinėje etnologijos doktorantų konferencijoje Veritas Ethnologica: etnologijos doktorantų tyrimai .

 

Pranešimas „Lietuvininkų gydymosi nuostatos XX a. pirmojoje pusėje“ skaitytas 2016 m. gegužės 17 d. Dovilų etninės kultūros centro organizuotoje konferencijoje Mažosios Lietuvos etnografiniai tyrimai.

 

Pranešimas „Lietuvininkų nuostatos XX a. pirmojoje pusėje savo gydytojo beieškant“ skaitytas  2016 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos istorijos instituto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Skirtys ir bendrumai socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose.

 

Pranešimas „Lietuvių liaudies medicinos tyrimai“ skaitytas 2017 m. gegužės 11 d. nacionalinėje doktorantų konferencijoje  Veritas Ethnologica: etnologijos doktorantų tyrimų gairės.

 

Kontaktai

El. paštas – skliutas@gmail.com

Telefonas – 8 6 7633 895