Etnologijos ir antropologijos Skyriaus Darbuotojai


Danguolė Svidinskaitė
vyr. laborantė

1993 m. baigė studijas Vilniaus universitete Istorijos fakultete.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Religija ir asmuo,
•    tapatybė,
•    moralė.
Svarbiausios mokslinės publikacijos:

•    Straipsniai
1.    Šventintas vanduo ir jo vartojimas: Bažnyčios ir liaudies požiūris (Trakų dekanatas. XX a. I pusė), Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 1999, t. 15, p. 537–566.
2.    Šventinta ugnis ir jos vartojimas: liaudiškasis požiūris (Trakų dekanatas. XX a.), Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2000, t. 16, p. 347–364.
3.    Ką žmonės darydavo su šventinto vandens likučiais, Liaudies kultūra, Vilnius, 2000, nr. 2, p. 20–24.
4.    „Jau verbela… tai nuo senovės, nuo senų senovės“. Išmokti veiksmai (Trakų dekanatas. XX a.), Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2001, t. 18, p. 191–223: santr. liet., angl.
5.    Religingumas, tapatumas ir istorinis laikas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2002, t. 21, p. 213–239: santr. liet., angl.
6.    Sekmadieninio laiko valdymas XIX–XX a. I pusės katalikų katekizmuose, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, 2003, t. 18, p. 279–322.
7.    Time, religiosity and memory. The case of Lithuania, Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. 7th SIEF Conference Selected Papers / ed. A. Paladi-Kovacs, Budapest: Akademiai Kiado, 2004, p. 214–221.
8.    Įprastas tikėjimas: religija Punsko krašto žmonių gyvenime, Kalnius P. (sud.). Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, Punskas: „Aušros“ leidykla, 2006, p. 238–269.
9.    Tikėjimo kasdienybės trikdymai: religija, asmuo ir moralės konstravimas, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2006, t. 6 (15) (išleista 2007), p. 155–185: santr. angl.
10.    Religinės tapatybės formavimas: atvejis Laukuvos parapijoje, Laukuva. D.2. Vilnius: Versmė, 2008, p. 252–270.
11.    Релiгiя, особа та духовенство, Народна творчiсть та етнологiя. Lietuvos etnologija – Литовська етнологiя, 2011, 3, c. 48–53.

Kontaktai
el. paštas – danguol@centras.lt
Telefonas – 8 5 262 94 10