Etnologijos ir antropologijos Skyriaus Darbuotojai


Žilvytis Šaknys
Humanitarinių mokslų daktaras, vyresn. mokslo darbuotojas

Gimė 1963 m. liepos 4 d. Vilniuje. 1986 m. baigė Vilniaus universitetą. 1986–1988 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 1988 m. 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Jaunimo gyvenimas Lietuvoje XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje: Brandos apeigos“). Nuo 2018 m. Kartu su E. Anastasova, M. Koiva ir I. Runce leidžia žurnalą “The Yearbook of Balkan and Baltic Studies”. Nuo 2001 m. žurnalo Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos“ redkolegijos narys. Nuo 2005 m. žurnalų „Liaudies kultūra“ ir „Žiemgala“, nuo 2012 m. “Latvijas vēstures institūta apgāds”, nuo 2014 m. “Etnofrafija” redkolegijos narys. Institute vykdomos programos “Laisvalaikis, šventės ir ritualai Vilniaus apylinkėse. Socialiniai ir kultūriniai aspektai (2017-2021)” (2017-2021) vadovas. 2019-2021 m. kartu su E. Anastasova vadovauja LII ir Bulgarijos MA Etnologijos ir folkloro instituto projektui “Festival and Everyday culture in Bulgaria and Lithuania – Tradition and Modernity” (Šventinė ir kasdienė kultūra Lietuvoje ir Bulgarijoje – Tradicija ir modernybė). 10 doktorantų gynimo tarybos narys, 2 doktorantų gynybos tarybos pirmininkas, 8 daktaro disertacijų oponentas. Vykdė ekspedicijas Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Bulgarijoje.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Lietuvos kaimo ir miestelių paauglių ir jaunimo bendrijų raiška ir tarpusavio sąveika etniniu, subkultūros ir lokaliniu aspektais,
•    amžiaus antropologija,
•    turizmo antropologija,
•    etninė ir konfesinė tolerancija,
•    Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos lietuvių bendruomenės raiška,
•    Lietuvos karaimų bendruomenė,
•    etnologijos istorija,
•    miesto etnologija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:
•    Monografijos ir studijos 
1.    Brandos apeigos Lietuvoje: XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje, Lietuvos etnologija, t. 1, Vilnius, 1996, 212 p.
2.    Kalendoriniai ir darbo papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. Jaunimo vakarėliai, Lietuvos etnologija, t. 7, Vilnius, 2001, 156 p.
3.    Jaunimas ir Lietuva: Pietryčių Latvijos lietuvių bendruomenės perspektyvos; Jaunimo bendravimo papročiai XX amžiuje,R. Merkienė, R. Paukštytė – Šaknienė, V. Savoniakaitė, Ž. Šaknys. Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos, Vilnius: Versus aureus, 2005, p. 66–98; 127–143; 248–250; 253–254; 268–270; 273–274.
4.    Įvadas; Jaunimo iniciaciniai ir kalendoriniai papročiai, R. Paukštytė-Šaknienė, V. Savoniakaitė, Ž. Šaknys, I. Šidiškienė. Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai, sud. Ž. Šaknys, Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 9–16, 65–116.
5.    Įvadas; Jaunimo iniciaciniai ir kalendoriniai papročiai, R. Paukštytė-Šaknienė, V. Savoniakaitė, Ž. Šaknys, I. Šidiškienė. Lietuvos kultūra: Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai, sud. Ž. Šaknys. Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 9-16, 64-110.
6.    Įvadas; Jaunimo iniciaciniai ir kalendoriniai papročiai, R. Paukštytė-Šaknienė, V. Savoniakaitė, Ž. Šaknys, I. Šidiškienė. Lietuvos kultūra: Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai, sud. Ž. Šaknys, Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 9–16, 77–135.
7. Naujieji metai; Užgavėnės; Mirusiųjų atminimo dienos, Paukštytė-Šaknienė Rasa, Mardosa Jonas, Šaknys Žilvytis, Šidiškienė Irma. Šventės šiuolaikinėje vilniečių šeimoje (R. Paukštytė-Šaknienė (sud.)), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, p. 75-104, 123-144, 313-336.

 

Sudaryti periodiniai leidiniai
1.    Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2011, nr. 11 (20), 212 p. Sudarytojas. Teminis numeris.
2.   Народна творчість та етнологія. Lietuvos etnologija-Литовска етнологія. 2011, № 3, 108 p. Kijevas. Ukraina. Sudarytojas. Teminis numeris skirtas Lietuvai.
3.   Su Elvyda Lazauskaite: Etnografija. 2010. Nr. 20. 183 p.
4.   Su Elvyda Lazauskaite: Etnografija. 2016. Nr. 26. 261 p.

 • Svarbiausi moksliniai straipsniai
  1.    Lietuvos kaimo jaunimo bendravimo formos XX a. 3–5 dešimtmečiais: Klasifikacija, Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais, Vilnius, 1990, p. 146–157.
  2.    Gegužinė: Esminiai šventės bruožai, Liaudies kultūra, 1991, nr. 2, p. 21–22.
  3.    Pirmoji jaunystės šventė: Konfirmacijos papročiai Klaipėdos krašte, Liaudies kultūra,1991, nr. 4, p. 16–17.
  4.    Vasario 16-oji Lietuvos kaime, Liaudies kultūra, 1992, nr. 1, p. 12.
  5.    Nematomi kaimo ir žmogaus saitai (Tarpukario kaimo jaunimo garbės suvokimas ir palaikymas), Liaudies kultūra, 1993, nr. 1, p. 21–22.
  6.    Lietuvos kaimo jaunimo brandos apeigų tipai (XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė), Lituanistica, 1993, nr. 4, p. 75–87.
  7.    Jaunimo laisvalaikio tradicijos ir inovacijos Lietuvoje (XX a. 3–4 dešimtmečiai), Etninė kultūra ir tautinis atgimimas, Vilnius, 1994, p. 140–151.
  8.    Pirmgimystės teisė Lietuvos kaimo jaunimo papročiuose (XIX a. antroji – XX a. pirmoji pusė), Lituanistica, 1994, nr. 4, p. 95–107.
  9.    Jaunų sambūriai (Iš Vakarų Lietuvos jaunimo papročių), Liaudies kultūra, 1994, nr. 1, p. 13–15.
  10.    Jaunimo bendravimas, Dieveniškės, Vilnius, 1995, p. 383–388, 521.
  11.    Įžegnotuvės, Lietuvininkų kraštas, Kaunas, 1995, p. 649–660.
  12.    Įrašymo į bernus apeigos: struktūra ir simbolika, Liaudies kultūra, 1996, nr. 6, p. 8–14.
  13.    Jaunimo brandos apeigos, Sintautai. Žvirgždaičiai, Vilnius, 1996, p. 295–301.
  14.    Vakarų ir Pietvakarių Lietuvos jaunimo bendravimo papročių regioniniai savitumai (XX a. I pusė), Vakarų Baltai: etnogenezė ir etninė istorija, Vilnius, 1997, p. 341–355.
  15.    Jaunimo bendrija: Socialinio aktyvumo kaita metų cikle (XIX a. II pusė – XX a. I pusė), Lituanistica, 1999, nr. 1 (37), p. 115–134.
  16.    Patalkių vakarėliai Lietuvoje, Etninė kultūra ir tapatumo išraiška, Vilnius, 1999, p. 149–159.
  17.    Pietų dzūkų jaunystė atkurtojoje Lietuvos Respublikoje: iniciaciniai ir kalendoriniai papročiai, Mūsų praeitis, 1999, nr. 6, p. 105–119.
  18.    Iš anykštėnų jaunimo papročių, Anykščiai XX amžiuje, Vilnius, 2000, p. 143–148.
  19.    Pietvakarių Latvijos lietuvių bendruomenės padėtis ir perspektyvos, Liaudies kultūra, 2000, nr. 1, p. 34–38.
  20.   Sambariai, Žiemgala, 2000, nr. 1, p. 2–7, 38, 39.
  21.    Šiaurės Lietuvos jaunimo gyvenimas (žiemos pramogos), Žiemgala, 2000, nr. 2, p. 6–10, 37–39.
  22.    Jaunimo neintensyvaus darbo savitumai (XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė), Lituanistica, 2002. nr. 1 (49), p. 42–56.
  23.    Pietryčių Latvijos lietuviai: kultūra, etniškumas ir bendraamžių bendrija, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2001, nr. 1 (10), p. 231–250: Summary.
  24.    Jaunimas: papročiai, apeigos ir kasdienis gyvenimas XX a. Merkinės apylinkėse, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2002, t. 21, p. 173–194 [ santr. liet.angl.].
  25.    Jaunimo papročiai, Lydos krašto lietuviai, Vilnius, 2002, p. 215–223.
  26.    Kaimo jaunimo bendrija (XIX a. pabaiga – XX a.), Žemės ūkio mokslai, 2002, nr. 4 (priedas), p. 104–109.
  27.    Merkinės apylinkės: kultūrų sąveika ir turizmas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2002, t. 21, p. 261–284 [ santr. liet.angl.].
  28.    Pietvakarių Lietuvos sudėtinės jaunimo mišios, Liaudies kūryba, t. 5. Vilnius, 2002, p. 93–97.
  29.    Šiaurės Lietuvos jaunimo gyvenimas. Pavasario ir vasaros sambūriai ir pramogos, Žiemgala, 2002, nr. 1, p. 20–24, 57–59.
  30.    Jaunimo kalendoriniai papročiai tūkstantmečių sandūroje, Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbų priedas, 2003, t. 18, p. 165–176.
  31.    Kultūros elementų difuzija: šv. Valentino diena Lietuvoje, Liaudies kultūra, 2003, nr. 1, p. 21–25.
  32.    Senųjų jaunimo bendravimo tradicijų kaita XX a. pabaigoje, Liaudies kultūra, 2003, nr. 2, p. 15–18.
  33.    Kupolia, Mūsų kraštas, Vilnius, 2004, nr. 14, p. 71–74.
  34.    Lietuvos etnologijos šaltinių klasifikacija, Liaudies kultūra, 2005, nr. 1, p. 14–27. (Kartu su I. Šidiškiene, V. Savoniakaite, R. Šakniene, D. Svidinskaite).
  35.    Tarpukario lietuvių jaunimo etninė ir konfesinė tolerancija Lietuvoje, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2004, nr. 4 (13), p. 135–158: santr. angl.
  36.    Etnologiczno-historyczny model stosunków litewsko-żydowskich w Republice Litwy 1918–1940 na przykładie młodzieży, Świat NIEpożegnany. A world we bade no farewell. Žydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej w XVIII–XX wieku. Jews in the eastern territories of the Polish Republic (ed. Jasiewicz Krzyshtof), Warszawa; London, 2004, s. 418–427, 1050–1051.
  37.    Aukštaitijos jaunimo subregioninis tapatumas. Kartografinis tyrimas, Žiemgala, 2005, nr. 1, p. 20–22, 70, 71.
  38.    Kaimo ir miesto kultūrų sąveika Dzūkijos jaunimo papročių perspektyvoje, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Vilnius, 2005, t. 19, p. 647–656.
  39.    Jaunimo gyvenimo erdvė: Dviejų moterų patirtis, Tauragnai, Vilnius, 2005, p. 945–949.
  40.    Youth Communities in Lithuanian Villages: Activities and Gender Interaction, Lithuanus, 2005, vol. 51, no 4, p. 54–71.
  41.    „Kitoks laikas“ lietuvių jaunimo gyvenimo ritme, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2005, nr. 5 (14), p. 35–52: santr. angl.
  42.    Aukštaičių kalendoriniai papročiai, Aukštaičių tapatumo paieškos. Straipsnių rinkinys, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006, p. 89–100.
  43.    Punsko ir Seinų lietuvių jaunystė tarpukariu, Punsko ir Seinų krašto lietuvių etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, Punskas: Aušra, 2006, p. 78–105.
  44.    Jaunystė Šiaurės Lietuvos kaime, Papilė, Vilnius: Versmės, 2006, d. 2–3, p. 569–573. [PDF]
  45.    Lifestyle Pursued by Youth in Southeast Latvia and Northeast Lithuania, Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XVI starptautisko zinātnisko lasījumi materiāli. Vēsture X, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2007, lpp. 164–168.
  46.    Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo Sakramentas, Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas. Papročiai, sud. ir ats. red. V. Didžpetris, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2007, p. 31-36. (kartu su Rasa Paukštyte Šakniene)
  47.    Jaunimo gyvenimo raiška, Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas. Papročiai, sud. ir ats. red. V. Didžpetris, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2007, p. 51-80.
  48.    Šeimos gyvenimas, Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas. Papročiai, sud. ir ats. red. V. Didžpetris, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2007, p. 107-136.
  49.    Lenkijos lietuvių jaunimas: Etninio ir pilietinio tapatumo raiška, Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 2 (74), p. 55–68.
  50.    Etninis ir konfesinis tapatumas XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje: Lietuvos karaimų atvejis, Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2008, nr. 8 (17), p. 69–92 (su D. Lapinskaite).
  51.    Vardadienis ir gimtadienis aukštaičių kultūroje: kartografinis tyrimas, Gimtasai kraštas. Praeities ir dabarties kultūros metraštis, 2008, nr. 1, p. 21–27.
  52.    Kultūros transmisijos problema Punsko apylinkėse, Etninės kultūros tradicijų tęstinumas ir iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje. Continuity and challenges of ethnic culture in the modern society, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009, p. 87-95.
  53.    „Vietiniai“, „lenkiški“ ir „lietuviški papročiai“. Šiaurės Lenkijos ir Pietų Lietuvos jaunimo kultūra, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2010, t. 33, p. 155-172.
  54.    Спільнота сільської молоді в Литві: соціальне і культурне формування мужності та жіночності під час обрядодій річного календарного циклу, Народна творчість та етнологія 2011, № 3, p. 69–73.
  55.    Ieškant idėjų praeityje: etnologijos istorija ir dabartis, Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2011, nr. 11 (20), p. 9–32.
  56.    Малая наука с большими проблемами институционализации. Размышляя об истории литовской этнологии, Матерiали до укрaïнськоï этнологiï. Збiрник наукових праць. Випуск 10(13). Киïв, 2011, с. 321-326.
  57.    Etnografiniai regionai Lietuvoje. Šiuolaikinio jaunimo požiūris, Tautosakos darbai, 2012, t. XLIII, p. 126-142.
  58.    Ritualiniai metai šiuolaikinėje Lietuvoje: Miesto ir kaimo perspektyvos. J. Mardosa (sud.), Šventės moderniame mieste. Festivals in the Modern City. Vilnius: Edukologija, 2013, p. 100-109.
  59.    Ritual Year in Time and Space: Calendar Customs in North Poland and South Lithuania. Arūnas Vaicekauskas (ed.). The Power of Mask. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2013, p. 108-116.
  60.    Politics and Festivals: Lithuania’s Shrove and Midsummer, Gábor Barna and István Povedák (eds.). Politics, Feast, Festivals.  Szeged: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2014, p. 136-150.
  61.     Šventė Vilniuje: Naujieji metai lietuvių, lenkų ir rusų šeimose, Lituanistica. 2014, t.60, nr. 2 (96), p. 105-117.
  62.    Tradicinių kalendorinių papročių tyrimai sovietinėje Lietuvoje, Elvyda Lazauskaitė ir Žilvytis Šaknys (sud.) Etnografija. 2010. Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2014, p. 92-106.
  63.    Karaimų kalendorinės šventės valstybinių švenčių aspektu, Lietuvos etnologija: Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2015, 15(25), p. 99-128.
  64.    Užgavėnės: a Rural and Urban, Religious, Socialist, and Lithuanian Festival of Shrovetide, Folklore, Electronic Journal of Folklore 2015: 60, p. 83-107.
  65.    Magic or Entertainment? Marriage Divination and the Ritual Year in Lithuania, The Ritual Year 10. Magic in Rituals and Rituals in Magic. The Yearbook of the SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore) Working Group on the Ritual Year. Innsbruck, Tartu: ELM Scholarly Press, 2015, p. 286-293.
  66.    Joniškio krašto etninė kultūra, Žiemgala. 2015. Nr. 2, p. 4-14.
  67.    Etnografinis regionas mokslinių tyrimų šviesoje, Gimtasai kraštas. 2015. Nr. 8, p. 44-47.
  68.    Lietuvos etnografiniai regionai: Kalendorinių švenčių simboliai, Etninė kultūra. 2015. Nr. 9, p. 66-71.
  69.    Проблемы функционирования традиционных праздников в современном многонациональном городе, Е.А. Ягафова (отв. редактор). Праздники и обряды в Урало-Поволжье: традиции и новации в современной культуре. Самара: СГСПУ, 2016, с. 12-17.
  70.    Ethnic and confessional aspects of a holiday in Vilnius city, The Ritual Year 11: Tradition and Transformation. The Yearbook of the SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore) Working Group of the Ritual Year. Ed. by Guzel Stolyarova, Irina Sedakova, and Nina Vlaskina. Moscow, 2016, с. 247–259
  71.     Etnologui Vaciui Miliui – 90 (su E. Lazauskaite), Etnografija. 2016, Nr. 26, p. 6-31.
  72.    Draugystės samprata šiuolaikinėje Lietuvoje, Gimtasai kraštas. ISSN 2029-0101. 2017. Nr. 12, p. 11-16.
  73.    Valstybės (Tautos) švenčių formavimo ypatumai 1918 – 1940 m. Lietuvoje, Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2018, nr. 18(27), p. 129-154.
  74.    Рычкова Н.,Столярова Г., Рычков С., Шакнис Ж. Халяльный маркетинг в поликультурномрегионе / Halal Marketingin a Multicultural Region, Регионология / Regionology. Том 26, № 2, 2018, p. 278-295.
  75.    The Urban Ritual Year. Religion, Ethnicity and Ideology, Balkan and Baltic States in United Europe, E. Anastasova, S. Toncheva (eds.) Histories, Religions, and Culture. Sofia: Paradigma Publishing House, 2018. 164-177 p.
  76.   Friendship and Spending Time with Friends in the City in Lithuania and Bulgaria, Yearbook of Balkan and Baltic Studies. Vol. 1. Vilnius-Tartu-Sofia: ELM Scholarly Press, 2018, p. 119-130.

   

  Kontaktai
  el. paštas – shaknys@gmail.com
  Telefonas – 8 5 262 94 10