Etnologijos ir antropologijos Skyriaus Darbuotojai


Inga Zemblienė
doktorantė

2000–2006 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete. 2004 m. baigtos etnologijos bakalauro, o 2006 m. – etnologijos magistro studijos. Nuo 2012 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus doktorantė. 2013 m. Kauno technologijos universitete baigtos vadybos magistro studijos.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

  • etniniai procesai;
  • Lietuvos etninės mažumos (totoriai);
  • etniškai mišrios šeimos.
  • lyčių tyrimai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

• Straipsniai 

1. Mitinių personažų kaita mitologinėse sakmėse: kontaktai su naminiais gyvūnais, Liaudies kultūra, 2013, 1 (148): 18–20. ISSN 0236-0551.
2. Tapatybė etniškai mišriose šeimose: teorinės interpretacijos, Vida Savoniakaitė (sud.). Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais: 241-255. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. ISBN 978-9955-847-80-9.
3. Etniškai mišrios šeimos: Lietuvos totorių atvejis, Arūnas Astramskas, Zita Pikelytė (sud.). Iš Panevėžio praeities: tautos mieste: 67-80. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2014. ISBN 978-9955-434-40-5.
Recenzijos
1.    Zemblienė Inga. 2013. Rasos Račiūnaitės-Paužuolienės knygos ,,Lietuvių šeima vertybių sankirtoje“ recenzija, Kauno istorijos metraštis,13: 347-350. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.

Konferencijos
1.    Pranešimas ,,Mitinių personažų santykis su maistu mitologinėse sakmėse“ skaitytas 2010 m. lapkričio 30 d. Lietuvių liaudies kultūros centro organizuotoje mokslinėje taikomojoje konferencijoje Tradicinės mitybos kultūra.
2.    Pranešimas „Etniškai mišrių šeimų tyrimo metodologija“ skaitytas 2013 m. spalio 24–25 d. Lietuvos istorijos instituto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose.
3. Pranešimas ,,Interethnic family in Soviet Lithuania: Is this USSR „approach and amalgamation of nations“ policy model?” skaitytas 2014 m. spalio 23 d. Lietuvos istorijos institute konferencijoje ,,National Minorities in the Soviet bloc after 1945“.
4. Pranešimas ,,Etniškai mišrios šeimos: Lietuvos totorių atvejis“ skaitytas 2014 m. lapkričio 12 d. Panevėžio kraštotyros muziejaus XVI konferencijoje ,,Iš Panevėžio praeities: tautos mieste“.
 

Kontaktai
el. paštas – inga.zembliene@yahoo.com
Telefonas – 8 5 262 94 10