LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Agnė Railaitė-Bardė
Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1984 Kėdainiuose. 2002–2006 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete studijavo Kultūros istoriją ir antropologiją, įgijo istorijos bakalauro laipsnį. Nuo 2006 m. dirba Lietuvos istorijos institute. 2006–2008 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete studijavo istoriją, įgijo istorijos magistro laipsnį. 2008 m. birželio 12 d. už magistro darbą ,,Giedraičių giminės kilmė ir heraldika naujausių tyrimų duomenimis“ įteikta Miunsterio „Balticum“ fondo premija. 2008 m. įstojo į istorijos doktorantūros studijas Vilniaus universitete.2013 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė ir jos atspindžiai heraldikoje XVI–XVIII a.“. Už šį tyrimą Lietuvos mokslo taryba skyrė premiją „Už geriausią jaunesniojo mokslininko 2013 m. mokslinį darbą“ humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Nuo 2014 m. – Vilniaus universiteto lektorė. Dėstoma tema Pagalbinių istorijos mokslų modulyje: Kilmingųjų genealogijos Europoje ir LDK įvadas. Nuo 2016 m. – Tarptautinės heraldikos akademijos (L’Académie Internationale d’Héraldique) asocijuota narė. Nuo 2018 m. – Makedonijos heraldikos draugijos garbės narė.

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

  • kilmingųjų heraldika, sfragistika ir genealogija;
  • komparatyviniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kitų Europos šalių XVI – XVIII a. kilmingųjų genealoginės savimonės, jos kaitos tyrimai;
  • lietuvių kilmės iš romėnų teorija.
  • Lietuvos valstybės ir miestų heraldika

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

 

Straipsniai
1.    Kodėl Alberto Goštauto jungtiniame herbe nėra dvigalvio erelio?, Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai, 2007, nr. 3 (14), p. 13–21.
2.    Prūsų heraldika ir simboliai, Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 2009, p. 245-246.
3.    Jonas Skarulskis ir jo ryšiai su Kantakuzenais: Kauno maršalaičio vestuvių epitalamijo tyrimas, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, Vilnius, 2011, p. 153–166.
4.    Hipocentauro atsiradimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų heraldikoje, Lietuvos istorijos metraštis, t. 2010/1, Vilnius, 2011, p. 23–38.
5.    Šveikauskų genealoginė savimonė, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, Vilnius, 2012, p. 187–204.
6.     The Appearance of the Hippocentaur in the Heraldry of the Nobility of the Grand Duchy of Lithuania, Lithuanian Historical Studies, vol. 17, Vilnius, 2012, p. 71–90. ISSN 1392-2343
7.     „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginės savimonės XVI–XVIII a. legendinis ir sakralinis aspektai“, Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai LDK tyrimuose, Vilnius, 2013, p. 379–403. ISBN 978-9955-847-70-0.
8. Contemporary Heraldry of Lithuania, Heroldi, Tbilisis, 2014, p. 18–27.
9. The Rise of Genealogical Manifestation after the Election of the Ruler of Poland and Lithuania in 1669, Genealogica & Heraldica. Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation: Proceedings of the XXXIst International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, editor Elin Galtung Lihaug, Oslo, 2015, p. 305–313.
10. Oginskių genealoginės savimonės atspindžiai XVII–XVIII a. proginiuose leidiniuose, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais / sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2015, p. 35–57. ISBN 978-609-8183-01-6.
11.    Klėjos, Mnemosinės ir Atėnės dirbtuvių baruose: Ką atskleidžia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginiai medžiai ir schemos?, Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, Vilnius, 2016, p. 77-101.
12.    Генеалагiчная свядомасць Сапегаў i яе адлюстраванне ў геральдыцы, ARCHE, 3(148), 2016, с. 324-350.
13. The Triumphant Genealogical Awareness of the Nobility in the Grand Duchy of Lithuania in the 17th and 18th Centuries, Lithuanian Historical Studies, Vilnius, 2018, p. 29–49.
14. Mstislavo Dobužinskio heraldinis ir veksilologinis palikimas/Mstislavas Dobužinskis‘s Heraldic and Vexillological Legacy, Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas, sudarė M. Kvizikevičiūtė, D. Norkūnienė, J. K. Pačkauskienė, V. Vaitkevičiūtė, Vilnius, 2018, p. 15–45.

 

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose:
1.    ‘The Oxford/Cambridge International Chronicles Symposium (OCICS) ‘, kuris įvyko 2012 m. liepos 5–7 d. Oksfordo universitete (Didžioji Britanija), perskaitytas pranešimas ‘Legendary Genealogy in Lithuania‘s Chronicles: European Context, Function and Meaning ‘.
2.    I Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna/I European Conference On Heraldry And Vexillology, kuri įvyko 2012 m. rugsėjo 27–29 d. Silezijos universitete Cieszyne (Lenkija), perskaitytas pranešimas ‘Contemporary Heraldry of Lithuania ‘.
3.    Pranešimas ‘The Rise of Genealogical Manifestation after the Election of the Ruler of Poland and Lithuania in 1669 ‘ perskaitytas 2014 m. rugpjūčio 13–17 d. vykusiame ‘XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences’ Osle (Norvegijos Karalystė).
4.     Pranešimas ‘Lithuanian Civic Heraldry under Tsarist and Soviet Occupation ‘ perskaitytas 2014 m. rugsėjo 5–6 d. vykusioje II Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna/II European Conference On Heraldry And Vexillology Silezijos universitete Cieszyne (Lenkijos Respublika).
5.     Pranešimas ‘The Rise of Genealogical Manifestation after the Election of the Ruler of Poland and Lithuania in 1669’ perskaitytas 2014 m. rugpjūčio 13–17 d. vykusiame ‘XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences’ Osle (Norvegijos Karalystė).
6.     Pranešimas „Triumfuojanti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė XVII–XVIII a.“ perskaitytas 2014 m. rugsėjo 26–27 d. Valdovų rūmuose vykusioje konferencijoje Tarptautinė mokslinė konferencija „1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai“.
7. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 500-osioms Mikalojaus Radvilos Juodojo gimimo metinėms paminėti, vykusi 2015 m. lapkričio 12–14 d. Vilniuje. Pranešimo tema: „Jungtiniai herbai Radvilų giminės istorijoje“.
8. Pranešimas „Fantastinės būtybės Lietuvos heraldikoje“ perskaitytas 2018 m. birželio 14 d. Tarptautiniame heraldikos forume Vilniuje Prezidento rūmuose.
9. Pranešimas ‘Lithuanian Heraldry in the Field of Mars from the 15th Century till Nowadays ‘ perskaitytas 2018 m. spalio 2–5 d. Arase (Prancūzija) vykusiame ’33rd International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences ‘.

 

Elektroninis išteklius:
1672, 1674-1676 mokestinių m. Vilniaus miesto pajamų ir išlaidų knygos http://talpykla.istorija.lt/bitstream/handle/99999/2467/Saltiniai%201%20Vilniaus%20m.%20pajamu%20ir%20islaidu%20kn..pdf?sequence=1&isAllowed=y

 
Kontaktai
el. paštas – agnerailaite@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 72 73