LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Agnius Urbanavičius
humanitarinių mokslų daktaras, archeografas

1995 m. baigė istorijos studijas Vilniaus pedagoginiame universitete, kur įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 1995 m. Humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Vilniaus naujieji miestiečiai 1663–1795 m.“ apgynė 2004 m.

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

  • Ankstyvųjų naujųjų laikų istorija, visuomeninė ir ūkio istorija, istorinė demografija, gyventojų migracija praeityje;
  • Istorinė antropologija;
  • Miesto istorija.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

 

Knygos:
1.    Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 m., Vilnius: LII leidykla, 2005, 384 p // Recenzija: J. Jurkiewicz, Lithuanian Historical Studies, Vilnius, 2007, vol. 11: 2006, p. 145–150.

2.    Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 metais. Sąrašas, Vilnius: LII leidykla, 2009, 728 p.

 

Straipsniai:
1.    Paleodemography and Population Biology Studies Relating to the Marvelė Burial Ground (2nd – 7th Centuries AD), Acta Biologica Universitatis Szegediensis, 1997, vol. 42, p. 67–73 (bendraautorius – R. Jankauskas).
2.    Diseases in European Historical Populations and Their Effects on Individuals and Society,Collegium Anthropologicum, 1998, vol. 22:2, p. 465–476 (bendraautorius – R. Jankauskas): Abstract.
3.    Iš Vilniaus miesto tarybos raštinės palikimo: naujųjų miestiečių aktai 1663–1795 m.,Lituanistica, 2001, nr. 4 (48), p. 23–40. [From the legacy of the chancery of the city council of Vilnius: the acts of new citizens 1663-1795].
4.    Imigracija į Vilnių iš Alytaus XVII a. 2-oje pusėje – XVIII a., Alytaus miesto istorijos fragmentai, Alytus, 2001, p. 28–39. [The immigration to Vilnius from Alytus in the 2nd half of the 17th century to the 18th century].
5.    Immigration to Vilnius from the Cities around the Baltic 1663–1795, Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung. Band 21: Riga im Prozeß der Modernisierung: Studien zum Wandel einer Ostseemetropole im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Marburg, 2004, p. 10–25.
6.    Kauniečių kilmės Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 m., Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2006, t. 7, p. 23–41.
7.    New Citizens of Vilnius 1661–1795, Lithuanian Historical Studies, 2006, vol. 10 (2005), p. 67–94.
8.    Military stature variations during the 19th century: Napoleonic versus German soldiers of World War I, Papers on Anthropology XVI, 2007, p. 122–131 (su bendraautoriais).
9.    Possible indications of metabolic syndrome, Lithuanian paleoosteological materials, Papers on Anthropology, XVII, 2008, p. 103–112 (bendraautorius R. Jankauskas).
10.    The new citizens of Vilnius from Polish Royal Prussia, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich 1 (2009), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, p. 307-336.
11.    Sezoniniai Vilniaus naujųjų miestiečių skaičiaus svyravimai 1661–1795 m., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis, Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 177–193.
12.    The Lithuanian Mummy Project: an investigation of the human remains found in the Dominican Church of the Holy Spirit, Vilnius, 8th World Congress on Mummy Studies, Serie Livros 51, Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro 2013, p. 43. (su bendraautoriais).
13.    The Lithuanian Mummy Project: A Historical Introduction, Lietuvos archeologija, 2015, t. 41, p. 131–142(su bendraautoriais).

 

Kontaktai
el. paštas – agniusu@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 72 73