LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


S. Rowell
Vyresnysis mokslo darbuotojas

 

Monografijos, straipsniai ir šaltinių publikacijos (nuo 2013 m.)
1.    The Role of charitable activity in the formation of Vilnius society in the 14- mid-16 centuries, Lithunian Historical Studies, vol. 17 (ISSN 1392-2343), p. 39-69.
2.    XV a. LDK ir totorių santykiai Bažnyčios akimis: prielaida ir poveikis, Colloquia Russica t.2: Vidurio Rytų Europa mūšio prie Mėlynųjų Vandenų metu, Kaunas-Kraków, 2013.
3.    Peter de Carwynisky and the foundation of St Peter‘s (Paberžė) and Holy Trinity (Maišiagola). Ruminations of an archyve rodent on parish formation in Lithuania ca 1495-1533, Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimuose, sud. Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė, Vilnius, 2013, p. 141-152.
4.    How did Lithuanian noblemen become princes of the Catholic Church: Lithuanian bishops, 1387-1556, Nuo karinės-gentinės aristokratijos iki LDK politinės tautos, sud. V. Jankauskas Kaunas, 2014.
5.    Acta primae visitationis diocesis Vilnensis anno Domini 1522 exactae, par., koment. S.C. Rowell, Vilnius 2015.
6.    D. Baronas, S. C. Rowell, The Conversion of Lithuania: From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians, Vilnius: Institute of Lithuanian Culture and Folklore, 2015, pp. 626.
7.    Gossipred and dynastic politics in early fifteenth-century Poland, Bažnyčios istorijos studijos, t. 8, Vilnius, 2016 (ISSN 1392-0502), p. 47-75
8.    Pogańskie imperium. Litewska dominacja w Europie środkowo-wschodniej 1295-1345, vert. G. Smółka, Oświęcim: Napoleon V, 2017, 375 p., mapy. ISBN 978-83-65855-28-2
9.    Imitating a cathedral, or safeguarding parochial foundations? Why establish a mansionary chapel in the dioceses of the Grand Duchy of Lithuania in the sixteenth century, Acta historica Universitatis Klaipedensis, t. 33 (2016), p. 147-186. ISSN 1392-4095 (print), 2351-6526 (on-line).
10.   War and Piety in the Grand Duchy of Lithuania in the Later Middle Ages, Rocznik Lituanistyczny, t.2 (2016), p. 7-21. ISSN 2450-8446 (print), 2450-8454 (on-line)
11.   2018 m. lapkričio 14 d., pranešimas „The Battle of Poltava in Historical Memory”, Yale universitetas, Macmillan centras, JAV. Academic Exchanges seminaras.
12.   Fr. Mažvydas, Žemaitija and the Consistory Appeal Court, 1525-1539, Acta historica Universitatis Klaipedensis, t. 35, 2018. (ISSN 1392-4095 print; ISSN 2351-6526 online)
13.   Atmintina istorija: Vilniaus miesto gimtadienis ir Gedimino laiškai, Liaudies kultūra, 2018, nr. 1, p. 27-29.

 

Dalyvavimas konferencijose:
•    Klaipėdos universitetas, 2013 10 18, „Parapijų raida-organizavimo problemos: Vilniaus vyskupijos parapinių bažnyčių įrengimas iki 1522 m. rugsėjo mėnesio platesniame Lenkijos bei Prūsijos kontekste”.
•    Kaunas, VDU, 2013 11 7-8, Konferencija: „Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje. Skirta 600-osioms Žemaičių Krikšto metinėms paminėti”, pranešimas „Nauji duomenys apie Bažnyčios ir Lietuvos tarną Medininkų vyskupą Martyną III”.
•    Kaunas, VDU 2013 04 24-26, Kunigaikščių sluoksnio transformacijos procesai: nuo karinės-gentinės aristokratijos iki politinės tautos Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje: How did Lithuanian noblemen become princes of the Catholic Church: Lithuanian bishops, 1387-1556.
•    Krokuva, 2013 09 20-21, Polska Akademia Umiejętności, LII: Horodło (1413-2013). Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej: Separate Countries, Common Policy. Union Lands in the eyes of foreign observers in the fifteenth century.
•    Vilnius, Commission internationale d‘histoire ecclésiastique, 2013 06 06-08: Christians and the non-Christian Other: Christian Understanding of the Faith through Contacts with non-Christians in the late-mediaeval Grand Duchy of Lithuania.
•    Londonas, 2015 03 20-21, SSEES, LII Microhistories, pranešimas „Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania (1387-1795): From eirenic convivience to desecration of tombs. Parish life under Hlebowicz patronage in the dioceses of Vilnius and Lutsk 1437-1740”.
•    2016 m. gegužės 6 d. Varšuvoje (Lenkijos mokslo akademijos T. Manteuffel vardo Istorijos institutas, LII, CIHEC) dalyvavo mokslinėje diskusijoje tema „Lietuvos krikščionėjimo problemos“.
•    2016 m. birželio 9-10 d. vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lokalinės istorijos problemos: Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI–XVIII a.“ perskaitė pranešimą „Vietinės dievobaimingumo apraiškos XV–XVI a. sandūroje: Iljiničių Didžiosios Zelvos fundacijos“.
•    2016 m. lapkričio 11 d. VDU vykusioje konferencijoje „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“ perskaitė pranešimą „Katedrų imitacija, ar parapinių fundacijų apsauga: kam steigti mansionariją LDK vyskupystėse?“.
•   2017 m. birželio 8-9 d., Minskas, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas, tarptautinė mokslinė konferencija “The Problems of Local History: The Confessional Life in The Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland in the 16th–18th Centuries”, pranešimas „The Parish Network in the Rudamina Kliuch and Oshmiany Powiat and Devotional Developments 1495-1521“.
•   2018 m. lapkričio 15-16 d., Liublinas, Liublino katalikų universitetas, „Krikščionybės istorija Lenkijos žemėse: tyrimų pasiekimai ir perspektyvos“, pranešimas “Parapijinės dvasininkijos tyrimai Lietuvoje”.
•   2018 m. gruodžio 19 d., Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus seminaras – diskusija “Valdžia, luomas, individas XIV-XVIII a. Lietuvoje ir pagalbinių istorijos mokslų tyrimų problemos”, pranešimas „Ragana-meilužė Kotryna Telničietė ir jos juodasis mitas“.

 

Kontaktai
el. paštas –
Telefonas – 8 5 261 72 73