LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Mindaugas Šapoka

Mokslo darbuotojas

 

2003–2009 m. mokėsi Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 2010–2015 m. Aberdyno universitete (Škotija), kur apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „The Genesis of the Vilnius Confederation of the Grand Duchy of Lithuania in 1710–1715“ (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vilniaus konfederacijos genezė 1710–1715 metais). Lietuvos istorijos institute dirba nuo 2017 m.

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

-Ankstyviosios moderniosios rytų ir centrinės Europos istorija

-Lenkijos ir Lietuvos istorija 1655–1763 m.

-Britų istorija (Jakobitizmas)

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Knygos:

Warfare, Loyalty and Rebellion: The Grand Duchy of Lithuania and the Great Northern War, 1709-17. London; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.

Straipsniai:

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė 1710–1711 m., Lietuvos istorijos metraštis, 2017 metai 1 (2017), p. 23–48.

Litovskie zakliuchennye v Rossii v nachale XVIII veka, Arkhivaryius, nr. 12 (2014), p. 298–313.

Saksų Vetinų valdymo laikai Lietuvos istorijoje, Die Herrschaft der sächsischen Wettiner in Litauen, The reign of the Saxon Wettins in the history of Lithuania. Saksonijoskurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai. Dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III. Tarptautinės parodos katalogas / Kurfürsten von Sachsen – Grossfürsten von Litauen. Hofkultur und Hofkunst unter August II. und August III. Katalog zur internationalen Ausstellung / The Saxon Electors – The Grand Dukes of Lithuania. Court Culture and Art under Reign of Augustus II and Augustus III. International exhibition catalogue, sud. / Hrsg. / ed. D. Avižinis, V. Dolinskas, D. Syndram, Vilnius: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2018, p. 31–65, 67–87, 89–109.

Knygų recenzijos:

Sliesoriūnas, Gintautas. Lietuvos istorija, VI tomas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVI a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje (1588–1733 metais), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015. Lithuanian Historical Studies, v. 21 (2017), p. 146–149.

Wagner-Rundell, Benedict. Common Wealth, Common Good. The Politics of Virtue in Early Modern Poland-Lithuania. Oxford: Oxford University Press, 2015, Lietuvos istorijos metraštis, (2016), p. 144–148.

Kitos publikacijos:

su Laima Bailopetravičiene, Maria Grzywacz, and Krystyna Kulig-Janarek. Amžinai Jauna. Lenkijos dailė XIX a. pab. – XX a. pr. Parodos katalogas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2015.

su Tarandaite, Dalia. Salaspilio mušis: Pieterio Snayerso (1592–1667) paveikslo iš Sassenage pilies (Prancuzija) kolekcijos paroda. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2010.

Žalgirio pergales atmintis. Ekspozicijos katalogas. Vilnius: Lietuvos dailes muziejus, 2010.

Millennium of Lithuania. Millennium Lithuaniae. Vilnius: Lietuvos dailes muziejus, 2009.

Lithuania: Culture and History: an informative exhibition marking 1000 years of

Lithuania in history. Vilnius: Lithuanian Art Museum, 2008.

Istorikas Adolfas Šapoka ir jo darbų bibliografija. Punsk: Aušra, 2006.

Moksliniai pranešimai

2018 m. lapkričio 14 d., pranešimas „The Battle of Poltava in Historical Memory”, Yale universitetas, Macmillan centras, JAV. Academic Exchanges seminaras.

2018 m. rugsėjo 15 d., pranešimas „Lietuva Saksų vetinų valdymo laikotarpiu“, LKMA (Lietuvos katalikų mokslo draugijos išeivijoje) kasmetinis suvažiavimas, Putnam, CT, JAV.

2018 m. vasario 28. Pranešimas „Lenkija-Lietuva ir Didysis Šiaurės karas“. Viduramžių ir Renesanso studijų centro seminaras, Saint Louis Universitetas, MO, JAV.

2017 m. lapkričio 10 d. Skaitytas pranešimas „The Lithuanian Catholic Church and Augustus II: the clergy of the diocese of Vilnius and royal policy, 1709–1717”. Tarptautinė The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies kasmetinė konferencija Čikagoje, JAV.

2017 m. gegužės 24 d. Skaitytas pranešimas „Saksų kariuomenė ir jos stovėjimas Lietuvoje, 1713–1715 m.“ Tarptautinė konferencija „Vieno valdovo ištikimi pavaldiniai…“ Lietuva ir Saksonija valdant Vetinams. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius.

2017 m. vasario 1 d. Skaitytas pranešimas „Konfederacja Wielkiego Księstwa Litewskiego 1715-1716 r. i jej wplyw na negocjacje przed sejmem niemym“. Tarptautinė konferencija skirta Nebyliojo seimo 300-osioms metinės, Karališkoji pilis Varšuvoje, Lenkija.

2016 m. balandžio 2 d. Skaitytas pranešimas „The Stuart candidacy for the Polish throne and its implications for the Jacobite cause (1655–1737)“. Amerikos Renesanso Organizacijos kasmetinė konferencija, Bostonas, JAV.

2016 m. kovo 10 d. Skaitytas pranešimas „The Sobieski-Stuart marriage: what did the Stuart gain“. Aberdyno universiteto, Airijos ir Škotijos studijų tyrimo instituto seminaras

2015 m. spalio 12 d. Skaitytas pranešimas „Jacobitism and Poland-Lithuania“. Londono universiteto, Istorijos tyrimų instituto direktoriaus seminaras