LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Vilija Gerulaitienė
Archeografė

1981 m. baigė VU Filologijos fakultetą. Institute dirba nuo 1993 m. Rengia spaudai vokiškus rankraščius.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Mažosios Lietuvos lituanistika vokiškuose rankraštiniuose šaltiniuose.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:
1.    Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. t.1: Prūsijos įdomybių santrauka. I knyga: Prūsijos onomasija, sudarė Ingė Lukšaitė, parengė Ingė Lukšaitė ir Vilija Gerulaitienė, Vilnius, 1999.
2.    Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai, parengė Vilija Gerulaitienė, Vilnius, 2002.
3.    Mato Pretorijaus rankraščio Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla publikacijos archeografiniai principai, Lietuvos istorijos metraštis. 1998 metai, Vilnius, 1999, p. 37–47: Zusammenfassung.
4.    Abrahamas Jakobas Penzelis ir Rytų Prūsija, Kultūrų sankirtos, Vilnius, 2000, p. 326–346.
5.    Abraham Jakob Penzel und sein Interesse an der litauischen Literatur in Ostpreußen,Annaberger Annalen, 2000, Nr. 8, S. 89–106.
6.    Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla, Vilnius, 2004, t. 2. – archeografinis rankraščio vokiečių kalba parengimas, archeografiniai komentarai, rankraščio parengimo principų papildymai, rodyklių sudarymas.
7.    Palaiminga ta valstybė, kurią valdo išmintingi žmonės, Istorijos akiračiai, Vilnius, 2004, p. 269–288.
8.    „Michael Aegydii“; „Johann von Aken“; „Johann Christophori“; „Abraham von Dehlen“; „Bartholomaeus Donnofki“; „Nicolaus Fridrich Günther“; „Matthias Haabe“; „Johann Gotthard Hirschfeldt“; „Bernd Kortsack“; „Johann Karl Langhus“; „Christian Malte”; „Caspar Petzlin“; „Michael Rohd“; „Johann Schröter“; „Schultz Hanß“; „Sieghart Hans von Hirssberg“; „Ulenbrog“, Lietuvos dailininkų žodynas, sudarė A. Paliušytė, Vilnius, 2005, t. 1: XVI–XVIII a.
9.    Jono Kazimiero instrukcija Vilniaus pilies komendantui, Lituanistica, 2006, t. 68, nr. 4, p. 100–115. Bendraautorius – Antanas Tyla.
10.    Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro (1561–1562 m.), sudarė D. Antanavičius, V. Gerulaitienė, J. Kiaupienė, Vilnius: Pilių tyrimo centras „Lietuvis pilys“, 2009, 328 p.
11.    Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ kalbos, laiškai ir kiti raštai (1551-1584 m.) / Vilniaus pedagoginis universitetas. Istorijos fakultetas. Lietuvos istorijos katedra ; sudarė Aivas Ragauskas, Raimonda Ragauskienė. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. – Vokiškų faksimilių parengimas spaudai ir vertimas į lietuvių kalbą.
12.     Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. t. 4: VII knyga: Prūsų bažnyčios kronika, parengė Ingė Lukšaitė bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, J. Kiliumi, T.Veteikiu, Vilnius: 2011.
13.    Teodoras Lepneris. Prūsų lietuvis, parengė Vilija Gerulaitienė, Vilnius, 2011.
14.     Chronik der Schule zu Nidden. Hrsg. Gitanas Nausėda, Vilija Gerulaitienė, Vilnius, 2013.
15.     Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis 1915–1917 m. Knecht Verlag: Landau, 2015. (Autoriai ir vertėjai – Hubert Portz, Ieva šadzevičienė, Jutta Schmitz, Markas Zingeris, Vilija Gerulaitienė, Catherine Hickley).
16.     „Pruzzenland“. Neue Wege in ein fast vergessenes Land – „Prūsų žemė“ Nauji keliai į beveik užmirštą kraštą, skaitmeninis daugiakalbis (vokiečių, lenkų, rusų ir lietuvių k.) šaltinių rinkinys. Sud. Dr. Stephanie Zloch, Georg-Eckert-Institut–Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung, 2015. (Į lietuvių kalbą vertė Vilija Gerulaitienė). pruzzenland.eu
17. Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje. Sudarė Domas Kaunas. Vilnius, 2015. ISBN 9786094596032 (Vokiškų dokumentų tekstus parengė ir jų vertimą į lietuvių kalbą atliko Vilija Gerulaitienė).
18.     Nidos mokyklos kronika. Sudarė Gitanas Nausėda ir Vilija Gerulaitienė. Parengė Vilija Gerulaitienė, PD Habil. Dr. Christiane Schiller. Iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. Vilnius: [Petro Ofsetas ], 2016. 287 p. ISBN 978-609-420-487-6.
19.    Domas Kaunas, Kristijono Donelaičio atminties paveldas, Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. ISBN: 9789955336969 (vokiškų dokumentų tekstus parengė ir jų vertimą į lietuvių kalbą atliko Vilija Gerulaitienė).
20.    Atminimų sodai: albumistikos etiudai. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas / parengė Rima Cicėnienė ir Reda Griškaitė. Vilnius, 2016. ISBN 978-9986-498-69-8 (vokiškus tekstus parengė ir jų vertimą į lietuvių kalbą atliko Vilija Gerulaitienė).

Kontaktai
el. paštas -vilija.gerulaitiene@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 72 73