XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Mindaugas Pocius
Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1966 m. liepos 29 d. Vilniuje. 1991 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1991–1993 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijoje Ryšių su visuomene skyriaus vyresniuoju specialistu, vėliau – Tarptautinių ir vidaus ryšių departamento Rytų ir Vidurio Europos skyriaus vyresniuoju specialistu, viršininku. 1995–1998 m. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslinis bendradarbis. Nuo 1997 m. – Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. 2005 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.: kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais“.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Lietuvos sovietinio okupacinio laikotarpio istorija 1940–1991 m.
•    Lietuvos istorijos stalinizmo laikotarpio (1944–1953 m.) problematika: pasipriešinimo istorija bei jos kontroversiniai klausimai.

Mokslinių publikacijų sąrašas (2005–2014 m.)
Monografijos
1.    Kita mėnulio pusė. Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944–1953 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, 428 p.

Straipsniai išspausdinti kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose įtrauktuose į LMT patvirtintą bazių sąrašą
1.     Lietuvos sovietizavimo sprendimų priėmimo ir kontrolės mechanizmas 1944–1946 m.: Maskvos emisarų vaidmuo, Genocidas ir rezistencija, 2013, 2(34), p. 7–24.
2.     Antisovietinis pasipriešinimas Kaune 1946–1947 m., Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2011, nr. 2 (30), p. 62–83.
3.     Sovietų režimo nacionalinės politikos bruožai Lietuvoje 1944–1953 m., Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2010, nr. 2 (28), p. 55–78.
4.     Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1949–1953 m., Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009, nr. 25, p. 38–61.
5.     1944–1953 metų partizaninio karo Lietuvoje istoriografija, Istorija, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, nr. 64, p. 52–64 [PDF].

Straipsniai išspausdinti recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose.
1.     Podstawowe kierunki polityki narodowościowej reżimu komunistycznego na Litwie w latach 1944–1953, Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji: Białystok i Wilno 1939–1941–1944/45 / red. Dmitrów Edmund, Tauber Joachim, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku (UWB), 2011, p. 389–417.
2.     Litewskie podziemie niepodleglościowe po 1944 roku – przegląd badań z lat 1991–2002 (bendraautorius – Rimantas Miknys), Podziemie niepodleglosciowe w województwie Białostockim w latach 1944–1956, Warszawa: Institut pamięci narodowej, 2004, t. 16, p. 161–165. .

Straipsniai kituose leidiniuose
1.     Lokalinių monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visatekstėje interneto svetainėje http://www.llt.lt 2008 m. paskelbtas straipsnis „Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Valkininkų krašte 1944–1949 metais“.
2.     „Nepatikimoji“ 50-oji lietuviškoji šaulių divizija“, Lietuva Antrajame pasauliniame kare / sud. Arvydas Anušauskas, Česlovas Laurinavičius, Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 625–630.
3.     Vieningas lietuvių tautos atsakas J. Stalinui, Lietuva Antrajame pasauliniame kare / sud. Arvydas Anušauskas, Česlovas Laurinavičius, Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 631–637.

Kontaktai
el. paštas – kondoras@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 34 35