XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Tomas Balkelis
Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas XX a. istorijos skyriuje

Gimė 1970 m. Lazdijuose. 1994 m. baigė bakalauro studijas Vilniaus universitete. 1997 m. – magistro studijas Brandeis universitete (JAV). 2004 m. apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją Toronto universitete (Kanada). 2004-2009 m. dirbo Mančesterio ir Notingemo universitetuose D. Britanijoje. 2009-2013 m. buvo Europos tyrimų tarybos podaktarinių studijų tyrėjas Dublino Kolegijos universitete (Airija). 2013-2015 m. – Visuotinės Dotacijos projekto „Priverstinės gyventojų migracijos Lietuvoje“ vadovas Vilniaus universitete. 2015-2016 m. – vizituojantis mokslininkas Stanfordo universitete (JAV). Nuo 2012 m. Lietuvos mokslų tarybos ekspertas. Nuo 2018 m. COST programos (ES) ekspertas. Nuo 2016 m. dirba Lietuvos istorijos institute.

Pagrindinės interesų kryptys:

• Nacionalizmas, tautiniai judėjimai, tautinės tapatybės
• Priverstinės gyventojų migracijos
• Pirmasis pasaulinis karas Lietuvoje
• Paramilitarizmas ir socialinė karo istorija

Mokslinių publikacijų sąrašas

Monografijos

• War, Revolution and Nation-Making in Lithuania, 1914-1923, Oxford: Oxford University Press, 2018
• Moderniosios Lietuvos kūrimas, Vilnius: LLTI, 2012
• The Making of Modern Lithuania, London: Routledge, 2009

Sudaryti straipsnių rinkiniai

• Red. su Violeta Davoliūte, Narratives of Exile and Identity: Soviet Deportation Memoirs from the Baltic States, Budapest: CEU Press, 2018.
• Red. su Violeta Davoliūte, Population Displacement in Lithuania in the 20th Century: Experiences, Identities and Legacies, Leiden: Brill, 2016
• Red. su Violeta Davoliūte, Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013

Knygų skyriai

• Balkelis, Tomas and Violeta Davoliūtė, “Legislated History in Post-Communist Lithuania” in The Palgrave Handbook of State-Sponsored History After 1945, edited by Berber Bevernage and Nico Wouters, London: Palgrave Macmillan, 2018, pp. 121-136.
• „From Self-Defense to Revolution: Lithuanian Paramilitary Groups in 1918-1919″ in War, Revolution, and Governance: The Baltic Countries in the Twentieth Century, eds. Amir Weiner and Lazar Fleishman, Boston: Academic Studies Press, 2018, pp. 1-17.
• Co-author with Violeta Davoliūtė, “Introduction” in Population Displacement in Lithuania in the 20th Century: Experiences, Identities and Legacies, eds. Tomas Balkelis, Violeta Davoliūtė, Leiden: Brill, 2016, pp. 1-20.
• “Forging a ‘Moral Community’: the Great War and Lithuanian Refugees in Russia” in Population Displacement in Lithuania in the 20th Century: Experiences, Identities and Legacies, eds. Tomas Balkelis, Violeta Davoliūtė, Leiden: Brill, 2016, pp. 42-61.
• “Memories of the Great War and the Polish-Lithuanian Conflict in Lithuania” in Eric Lohr, Vera Tolz, Alexander Semyonov and Mark von Hagen, eds. The Empire and Nationalism at War (Russia’s Great War and Revolution, 1914–22) Bloomington: Slavica Publishers, 2014, pp.. 241-257.
• “Piliečiai kareiviai: Paramilitariniai judėjimai Baltijos šalyse po Pirmojo pasaulinio karo” in Robert Gerwarth, John Horn (red.) Karas taikos metu: paramilitarizmas po Pirmojo pasaulinio karo, 1917-1923, Vilnius: Mintis, 2013, pp. 154-175.
• “Turning Citizens into Soldiers: Baltic Paramilitary Movements after the Great War” in Robert Gerwarth and John Horn (eds.) War in Peace: Paramilitary Violence after the Great War, 1917-1923, Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 126-45.
• “Nation-State, Ethnic Conflict and Refugees in Lithuania, 1939-1940” in Omer Bartov and Eric D. Weitz (eds.), Shatterzone of Empires: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands, Bloomington: Indiana University Press, 2012.
• “(De)Mobilisation of Lithuanians: From Imperial Soldiers to National Guardians” in Nir Arielli and Bruce Collins (eds.), Transnational Soldiers: Foreign Military Enlistment in the Modern Era, London: Palgrave Macmillan, 2012.
• “DP stovyklų palikimas: lietuvių karo tremtiniai Vakaruose 1944-1954 m.” in Carl H. Frederiksson and Almantas Samalavičius (red.) Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis, Vilnius: Kultūros barai, 2010, pp. 269-306.
• “Living in the DP Camp: Lithuanian War Refugees in the West, 1944-1954” in Baron, Nick and Gatrell Peter (eds.) Warlands: Population Resettlement and State Reconstruction in the Soviet-East European Borderlands, 1945-1950, London: Palgrave, 2009, pp. 25-47.
• “Tadas Blinda: lietuviškojo Robino Hoodo mito pėdsakais” in Samalavičius, Almantas (red.) Europos kultūros profiliai: atmintis, tapatumas, religija, Vilnius: Kultūros barai, 2007, pp. 91-131.
• “The Lithuanian Government and the Return of WWI Refugees to Lithuania, 1918-1924” in: Baron, Nick and Gatrell, Peter (reds.), Homelands: War, Population Displacement and Statehood in the East-West Borderlands, 1918-1924, London: Anthem Press, 2004, pp. 74-98.

Straipsniai

• Teminio žurnalo numerio redaktorius, “War, Revolution and Terror in the Baltic States and Finland after the Great War”, Journal of Baltic Studies, Issue 1, Volume 46, 2015.
• “Introduction: War, Revolution and Terror in the Baltic States and Finland after the Great War” in Journal of Baltic Studies, Issue 1, Volume 46, 2015, pp. 1-9.
• “Demobilization and Remobilization of German and Lithuanian Paramilitaries after the First World War” in Journal of Contemporary History, Vol. 50 (1), 2015, pp. 38-57.
• “Abrindo portas para o Ocidente: Migrações lituanas e judaicas a partir das províncias lituanas, entre 1867 e 1914” in WebMosaica: revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, Vol. 7, Nr.1 (Jan-Jun) 2015.
• “From Defence to Revolution: Lithuanian Paramilitary Groups in 1918 and 1919” in Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 28, 2014, pp. 43–56.
• “Demobilisierung, Remobilisierung: Paramilitärische Verbände in Litauen 1918–1920” in OstEuropa, 64. Jahrgang /Heft 2–4/Februar–April 2014, pp. 197-221.
• “In Search of the People: The Lithuanian Intelligentsia and the Emergence of Mass Politics in the 1905 Revolution” in Nordost-Archiv: Revolution in Nordosteuropa, Vol. 6, 2011, pp. 105-126.
• “Opening Gates to the West: Lithuanian and Jewish Migrations from the Lithuanian Provinces, 1867-1914” in Ethnicity Studies, 2010, Nr. 1-2, pp. 41-66.
• “Tado Blindos mitas“ in Kultūrologija, vol. 17, 2010, pp. 77-93.
• “Social Banditry and Nation-Making: the Myth of a Lithuanian Robber” in Past and Present, Vol. 198, Nr. 1, 2008, pp. 111-145.
• “War, State, Ethnic Conflict and the Refugee Crisis in Lithuania, 1939 – 1940” in Contemporary European History, Vol. 16, Nr. 4, 2007, pp. 461-477.
• “Karo pabėgėlių krizė ir etninis konfliktas Lietuvoje 1939-1940 metais“ in OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, Vol. 4, 2007.
• “Lietuvos vyriausybė ir karo pabėgėlių repatriacija, 1918-1924” in OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, Vol. 2, 2007, pp. 18-38.
• “Provincials in the Empire: the Making of the Lithuanian National Elite” in Studies in Ethnicity and Nationalism, Special Issue: Nation and Empire, 2005, pp. 4-24.
• “Lithuanian Children in the Gulag: Deportations, Ethnicity and Identity in the Memoirs of Children Deportees, 1941–1952” in Lituanus, Vol. 51, Issue 3, 2005, pp. 40-75.
• “The Lithuanian National Intelligentsia and the Women’s Issue, 1883-1914” in Canadian Slavonic Papers, Vol. 46, September – November 2004, pp. 267-89.
• “Nation Building and WWI Refugees in Lithuania” in Journal of Baltic Studies, Winter 2003, Vol. 34, Nr. 4, pp. 432-456.

Kontaktai
El. paštas – tomas.balkelis@gmail.com
Telefonas: (8 5) 261 4436