XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Vitalija Stravinskienė (Ilgevičiūtė)
Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1972 m. lapkričio 26 d. 1997 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultetą. Nuo 1997 m. iki dabar dirba LII. 1998–2002 m. LII ir VDU doktorantė, 2002 m. apgynė disertaciją. Nuo 2005 m. iki šiol dirba mokslo darbuotoja. 2008–2012 m. VDU doktorantų M. Černelienės, D. Simanavičiūtės, V. Bagdonavičienės, K. Ūsaitės daktarinių disertacijų oponentė.

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis:
•    Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietuvių bendruomenių problematika XX a. II pusėje.
•    Rytų ir Pietryčių Lietuva XX a.

Mokslinių publikacijų sąrašas (2005–2013 m.)
•    Monografijos
1.    Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944–1947, 1955–1959 m.), Vilnius, 2011, 510 p.

Straipsniai išspausdinti kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose įtrauktuose į LMT patvirtintą bazių sąrašą
1.     Lenkija ir Lietuvos lenkai: 1944–1953 m., Istorija, 2013, Nr. 1, p. 31–38.
2.     Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų lenkų ir rusų santykiai: 1944–1964 metai, Lietuvos istorijos metraštis, 2012–2, Vilnius, 2013, p. 125–138.
3.     Ethnic-demographic changes in the data of the city of Vilnius (1920–1939), Lithuanian Historical Studies, 2012, Vol. 17, 2013, p. 117– 138.
4.     Lietuvos lenkų trėmimai: 1941–1952, Istorija, 2012, Nr. 3, p. 39–47.
5.     Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų mokyklos: 1947–1959 metai, Lietuvos istorijos metraštis, 2011–1, Vilnius, 2012, p. 81–95.
6.     Sovietinė etninė politika 1944–1953 m.: Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų padėtis, Lietuvos istorijos metraštis, 2011–2, Vilnius, 2012, p. 97–110.
7.     1959 m. sovietinis gyventojų surašymas Lietuvoje: Rytų ir Pietryčių Lietuvos atvejis, Lietuvos istorijos metraštis, 2010–2, Vilnius, 2011, p. 113–130.
8.     Migracijos procesų poveikis Vilniaus miesto gyventojų etniniams demografiniams pokyčiams 1944–1959 metais, Lietuvos istorijos metraštis, 2009–2, Vilnius, 2010, p. 133–152.
9.     Tarpetniniai lenkų ir lietuvių santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje 1953–1959 m., Istorija, 2010, Nr. 1, p. 42–51.
10.     Gyventojų perkėlimo akcija iš Rytų ir Pietryčių Lietuvos 1951–1955 metais, Lituanistica, 2010, Nr. 1–4, p. 42–56.
11.     Sovietinis saugumas ir repatriacija iš Lietuvos į Lenkiją (1956–1959), Lituanistica, 2009, Nr. 1–2, p. 26–37.
12.     Lenkų ir lietuvių santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje: 1944 m. antra pusė–1953 m., Lietuvos istorijos metraštis. 2007–2, Vilnius, 2008, p. 71–87.
13.     Gyventojų repatriacija iš Lietuvos į Lenkiją 1944–1947 m.: turto ir materialinių vertybių išsigabenimo klausimai, Lituanistica, 2008, Nr. 4, p. 17–30.
14.     Lenkų išvykimas iš Vilniaus 1944–1947 m.: kultūrinių vertybių klausimas, Lietuvos istorijos metraštis, 2006–2, Vilnius, 2007, p. 137–154.
15.     NKVD-NKGB vaidmuo vykdant Lietuvos lenkų repatriaciją (1944–1947 m.), Lietuvos istorijos metraštis, 2006–1, Vilnius, 2007, p. 45–62.
16.     Rytų ir Pietryčių Lietuvos apgyvendinimo planai ir jų realizavimas: 1944 m. antrasis pusmetis–1946 metai, Lituanistica, 2007, Nr. 2, p. 13–27.
17.     Lenkų demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1947–1959, Lituanistica, 2006, Nr. 2, p. 20–33.
18.     Lenkų repatriacija į Lenkiją: 1944–1947 metai, Istorija, 2006, Nr. 63, p. 34–44.
19.     Lietuvos lenkų teritorinis pasiskirstymas ir skaičiaus dinamika (1944 m. antra pusė–1947 metai), Lituanistica, 2005, Nr. 4, p. 13–27.
20.     Lenkai Lietuvoje 1944 m. antra pusė – 1946 metai: tarp pasirinkimo likti ar išvykti į Lenkiją, Lietuvos istorijos metraštis. 2004–2, Vilnius, 2005, p. 115–134.

Straipsniai išspausdinti recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose
1.     Repatriacja w latach 1956–1959 z Litwy do Polski: zarys statystyczny, Biuletyn Historii Pogranicza, 2007, nr. 8, s. 41–58.
2.     Polska ludność Litwy Wschodniej i Południowo-Wschodniej w polu widzenia sowieckich służb bezpieczeństwa w latach 1944-1953, Biuletyn Historii Pogranicza, 2011, nr 11, s. 57–72.

Kontaktai
el. paštas – vitalija.stravinskiene@istorija.lt
Telefonas – 8 5 262 68 43