Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


civilyte

 Agnė Čivilytė
 Vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė

Gimė 1972 m. gegužės mėn. 20 d., Vilniuje. 1990 m. baigė Vilniaus 23-ąją vidurinę mokyklą.
1994 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos fakulteto archeologijos specialybės bakalaurines studijas.
1994–1997 m. mokėsi Heidelbergo (Vokietija) universitete Europos priešistorės, Artimųjų Rytų ir klasikinės archeologijos specialybių. Universitetą baigė magistro laipsniu. Magistrinio darbo tema – „Jungbronzezeitliche Vollgriffschwerter (Periode V) in neuen Bundesländern und Polen“ („Vėlyvojo bronzos amžiaus kalavijai Rytų Vokietijoje ir Lenkijoje“).
1998–2003 m. studijavo Heidelbergo universitete doktorantūroje. 2003 m. apgynė disertaciją „Bronzezeitliche Waffendeponierung im nördlichen Mitteleuropa: Ein Versuch der Deutung“ („Bronzos amžiaus ginklų deponavimas šiaurinėje Vidurio Europoje: interpretacinė studija“) (mokslinis vadovas prof. Joseph Maran).
Nuo 2004 m. sausio mėn. dirba Lietuvos istorijos instituto archeologijos skyriaus jaunesniąja mokslo, o nuo 2010 m. – mokslo darbuotoja. Dalyvauja skyriaus vykdomoje mokslinėje programoje „Priešistorinės ekonomikos ir technologijų tyrimai”.

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys

 • Rytinio Baltijos jūros regiono bronzos amžiaus tyrimai,
 • bronzos amžiaus ginklai,
 • technologia ir visuomenės raida;
 • archeologinės ribos,
 • mobilumas ir ryšiai priešistorėje,
 • centro ir periferijos sąveikos.

 

Monografija

 • Wahl der Waffen. Studien zur Deutung der bronzezeitlichen Waffendeponierung im nördlichen Mitteleuropa, Bonn: Verlag Dr. Rufolf Habelt, 2009. – (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie; Bd. 167), T. 1–2. Teil 1, VIII, 195, [1] S., VII Taf., 8 Taf., 61 Kart. Teil 2, [4], S. 197-622, [4] S.

 

Straipsniai

 • Archeologijos mokslai Heidelberge, in: Baltų archeologija, nr. 2(5), 1995, p. 20-24.
 • Einige Bemerkungen zur Deponierung der Schwerter vom Typus Mörigen, in: Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, red. Wojciech Blajer, Kraków, 1997, p. 229–254.
 • Apie ikikeraminį neolitą Artimuosiuose Rytuose naujausių archeologinių tyrinėjimų Pietryčių Turkijoje duomenimis, in: Kultūros paminklai, nr. 5, 1998, p. 18–27.
 • Rec.: R. Rimantienė, Kuršių nerija archeologo žvilgsniu, Vilnius, 1999, in: Knygų aidai, nr. 3, 1999, p. 50–51.
 • Pagaminti tam, kad panaudotum? Keletas nežinomos bronzinės liejimo formos (Dovilai, Klaipėdos raj.) reikšmių, in: Lietuvos archeologija, t. 25, 2004, p. 221–232.
 • Sulaužytas kalavijas: tarp karybos ir ritualo, in: Kultūros paminklai, t. 11, 2004, p. 96–113.
 • Jonas Puzinas – Heidelbergo universiteto daktaras: archeologijos profesionalumo link, in:Lietuvos archeologija, t. 29, 2005, p. 39–48.
 • Sueuropietinęs Lietuvos archeologiją. Profesoriaus Jono Puzino (1905–1978) šimtmečiui, in: Kultūros barai, nr. 10, 2005, p. 69–70.
 • Agnė Čivilytė, Linas Kvizikevičius, Saulius Sarcevičius, Die Pfeifenwerkstatt des 17./18. Jahrhunderts in Vilnius, in: Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakengenuss, Bd. 18, 2005, S. 63–66.
 • Agnė Čivilytė, Linas Kvizikevičius, Saulius Sarcevičius, Pypkių gamybos centras Vilniuje, in: Kultūros paminklai, t. 12, 2005, p. 26–41.
 • Zur Seltenheit metallener Waffen der Bronzezeit im Ostbaltikum, in: Archäologisches Korrespondenzblatt, Bd. 35, H. 3, 2005, p. 329–344.
 • Is a Warior without a Weapon not a Warior? Some Ideas about Bronze Age Warfare in the Eastern Baltic region. Archaeologia Baltica 8, 2007, 37–47.
 • Archeologija tarp legendos ir tikrovės – grįžtant prie Šernų statulėlės (Klaipėdos raj.) problemos. Lietuvos archeologija, 31, 2007, 91–108.
 • Einige Aspekte der bronzezeitlichen Metallurgie in den Baltischen Ländern. In: Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza poświęcone Profesorowi Janowi Dąbrowskiemu, 2008, 151–158.
 • Bronze-und Eisenzeit – archäologische Fiktion oder Realität? Zur Bedeutung der Metalle in den ostbaltischen Gesellschaften. In: Langfristige Erscheinungen und Brüche von der Bronze-zur Eisenzeit. Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte Mitteleuropas 51, 2008, 7–12.
 • Čivilytė A., Mödlinger M., 2010: Bronzos amžiaus metalurgija: atkraštinių kirvių gamybos technologijos ir funkcijos klausimu. Lietuvos archeologija, T. 36, 2010, p. 121-152.
 • Problemy używania brązowych siekierek w archeologii krajów bałtyjskich: Najnowsze aspekty badań. In: U. Srankiewicz, A. Wawrusiewicz (red.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok 2011
 • „In search of theoretical assesment of Bronze Age society in the Baltic countries“ Archaeologia Baltica vol. 18, 2013, 14-27.
 • Straipsnis. A Vilnius pipe Kiln. In: Zabiela, Baubonis, Marcinkevičiūtė (ed.), Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2010. Vilnius 2012, p. 324-328. Kartu su L. Kvizikevičium ir S. Sarcevičium.
 • Podėnas V., Čivilytė A., Bagdzevičienė J., Luchtanas A., 2016. Technologiniai ir diagnostiniai Narkūnų Didžiojo piliakalnio techninės keramikos tyrimai. Lietuvos archeologija 42, 151-189.
 • Podėnas V., Luchtanas A., Čivilytė A., 2016. Narkūnų piliakalnių ir papėdės gyvenvietės keramika: elgsenos atspindžiai. Lietuvos archeologija 42, 191-241
 • Čivilytė A., Duberow E., Pernicka E., Skvortzov K.,2015. The new Late Bronze Age hoard find from Kobbelbude (former Eastern Prussia, district Fischhausen) and the first results of its archaeometallurgical investigations. Journal of Archaeological and Anthropological Science.DOI 10.1007/s12520-015-0297-5.

 

Dalyvavimas tarptautinėse archeologinėse ekspedicijose

 • 1997 m. Pietryčių Turkijoje: ikikeraminio neolito šventykla Göbekli Tepe ir gyvenvietė Gürcü Tepe;
 • 2000–2001 m. Graikijoje: bronzos amžiaus mikėniškojo laikotarpio rūmai ir miestas Tirinte.

 

Vadovavimas moksliniams projektams

 • Projektas „Technologija ir visuomenės raida priešistorėje: Bronzos amžiaus metalo dirbinių tyrimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-101. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 3 prioriteto priemonė „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (Visuotinė dotacija). Projekto vadovė ir vykdytoja. Projekto trukmė – 2011 -2013 m.
 • Tarptautinis projektas “Die Bronzezeit im Ostbaltikum” (“Bronzos amžius rytiniame Baltijos jūros regione”); atsakingoji institucija – Lietuvos istorijos institutas;

Dalyvavimas moksliniuose projektuose:

 • “Archeolitas” – archeologinių lituanistikos sąvadų sudarymas ir skaitmeninimas. Vadovas – dr. Aleksiejus Luchtanas; atsakingoji institucija – Vilniaus universitetas.

 

Ekspertinė veikla

 • Tarptautinės studijų kokybės vertinimo ekspertų grupės narė

 

Pedagoginė veikla

 • Dėstymas Neakivaizdinėje archeologų mokykloje (Lietuvos Jaunimo Turizmo Centras); www.ljtc.lt

 

Archeologijos populiarinimas visuomenėje

 • Pranešimas “Aukojimas, tikintis atsako: ritualų paieškos archeologijoje” Lietuvos Nacionaliniame Muziejuje 2010 m. vasario 25 d.
 • Kalbėjimas radijo laidoje “Gyvoji istorija” tema “Aukojimas, tikintis atsako: ritualų paieškos archeologijoje” LR 2010 m. kovo 19 d.
 • Radijo paskaita “Priešistoriniai atradimai: metalų epocha” LR Klasika; Radijo paskaitos; 2010 m. gegužės 18 d.
 • Dalyvavimas televizijos laidoje “Baltų papuošalų simbolika” Init TV; 2010 m. gegužės 14 d.
 • Dalyvavimas televizijos laidoje „Mokslo ekspresas“ LRT 2013 m. balandžio 21 d.

 

Dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferecijose

 • Pranešimas „The amber road and Ancient Georgia: archaeological and historical review“,  Tarptautinė konferencija „3° International Conference about the Ancient Roads (14-15 April 2016)“, San Marinas. Kartu su Dimitri Narimanashvili ir Temur Tenadze.
 • Pranešimas „Lost in Theory: What to do in Recognising Bronze Age Society in the Baltic Countries?“ 2011 m.
 • „Eine seltene Gussform aus Bronze in der metallarmen Landschaft: Ein Zeichen der ansässigen Metallurgie oder ein Symbol aus der Fremde?“ 2011 m.
 • Nürnberg (Vokietija) 2010: Identitätsmuster in der Bronzezeit – vom Fundmaterial zur Konstruktion: Auf der Suche nach Identitäten in der Archäologie des Baltikums: Quellenkritische Betrachtungen am Beispiel der bronzezeitlichen Forschungen”.
 • Hannover (Vokietija), 2004, Wirtschaftliche Grundlagen des 2. Jahrt. v. Chr.: Das Neolithikum in der Bronzezeit? Zur wirtschaftlichen Situation in den ostbaltischen Gesellschaften.
 • Frankfurt/Oder (Vokietija), 2005: 5-tasis Vokietijos archeologų suvažiavimas, Langfristige Erscheinungen und Brüche von der Bronze- zur Eisenzeit:
  Bronze-und Eisenzeit: Eine archäologische Fiktion oder Realität? Zur Bedeutung der Metalle in den ostbaltischen Gesellschaften.
 • Xanten (Vokietija), 2006: Ein weiter Weg ins Bernsteinland: zur Interpretation der bronzezeitlichen Fremdformen im Ostbaltikum.
 • Klaipėda, 2007 :Weapons, weaponry and man. In memoriam Vytautas Kazakevičius: Is a Warior without a Weapon not a Warior? Some Ideas about Bronze Age Warfare in the Eastern Baltic region.
 • Mannheim (Vokietija), 2008: 6-tasis Vokietijos archeologų suvažiavimas: Kein Haus – keine soziale Stellung? Zum Problem der Siedlungsforschung im Ostbaltikum.

 

Narystė

 • Lietuvos archeologų draugijos narė; Europos archeologų asociacijos valdybos (EAA executive board) narė

Kontaktai

CV – Civilyte_CV_2016

Dr. Agnė Čivilytė
Lietuvos istorijos instituto
Archeologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Kražių g. 5, LT-01108, Vilnius
@el. paštas – civilytea@gmail.com
Telefonas – +37061411552

Dr. Agnė Čivilytė,
senior researcher
Archaeology Department, Lithuanian Institute of History
Kraziu st. 5, LT-01108, Vilnius, Lithuania
@email – civilytea@gmail.com
Phone – +37061411552