Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


foto

Gytis Piličiauskas
Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimiau 1976 m. spalio 1 d. Vilniuje. Esu lietuvis, vedęs, auginu du sūnus ir dukrą. 1999 m. užbaigiau archeologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete, 2001 m. – magistro. 2008-02-29 apgyniau humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Titnago industrija pietryčių Pabaltijyje 2900–1700 m. pr. Kr. gludintų titnaginių kirvių tyrimų duomenimis“.

 

Darbovietė ir pareigos:
Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus  mokslo darbuotojas

 

Moksliniai interesai:

  • Pietryčių Baltijos regiono akmens amžius, akmens ir bronzos amžių lokalios keramikos sekos, pajūrio ekosistemų neolitizacija, subneolito ir neolito gyvenviečių sistemos, priešistorinė žvejyba,
  • Baltijos jūros raida holocene, aplinkos archeologija, geofizikiniai tyrimai, žvalgymai georadaru (GPR), magnetometrinė prospekcija, aerofotografija, paleoreljefo rekonstrukcija, šlapynių radimvietės, radiokarboninis datavimas, gėlavandenių ir jūros rezervuarų efektai, organinių liekanų keramikoje cheminiai tyrimai, stabiliųjų C ir N izotopų kaulų kolagene ir keramikos degėsiuose tyrimai, paleodieta

 

Moksliniai projektai:

1.   2016-2018 m.,Pirmieji indoeuropiečiai Lietuvoje. Virvelinės keramikos kultūra 2900-2400 m. pr. Kr. (LIP-011/2016). Projekto vadovas
2.   2016-2018 m., Pirmųjų žemdirbių mityba Lietuvoje 3200‐2400 m. pr. Kr.. Maisto liekanų senovinėje keramikoje biocheminiai tyrimai (APP-16-055, LMT). Projekto vadovas
3.    2013-2015 m., Lietuvos pajūrio neolitizacija (VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-021). Projekto vadovas.http://www.archeologija.eu/Pajuris.htm ir http://www.stoneage.lt/Coastal.htm
4.    2011-2012 m., Kuršių Nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas (MIP-025/2011, LMT). Projekto vadovas. http://www.archeologija.eu/Neringa.htm
5.    2010 m., Neolito ir bronzos amžiaus chronologija keramikos AMS datavimo duomenimis (MIP-01/2010, LMT). Projekto vadovas. http://www.archeologija.eu/AMS_archeologija.htm
6.    2009 m., Pleistoceno ežerų rekonstrukcija ir Ankstyvojo žmogaus veiklos pėdsakų paieškos pietryčių Lietuvoje“ (T-09168, LVMSF). Projekto vadovas. http://www.archeologija.eu/netiesos.htm
7.    2009-2013 m., tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo programos (COST) veikla „Užlietų vietų priešistorinė archeologija ir kontinentinio šelfo landšaftas“ (TD0902). Valdymo komiteto narys. http://www.splashcos.org

 

Mokslinės publikacijos:

Straipsniai užsienio ir tarptautiniuose leidiniuose:

1.     Piličiauskas G., Kisielienė D., Piličiauskienė G. 2016. Deconstructing the concept of Subneolithic farming in the southeastern Baltic. Vegetation history and archaeobotany: DOI 10.1007/s00334-016-0584-9. ISSN: 0939-6314 (Print) 1617-6278 (Online), https://link.springer.com/article/10.1007/s00334-016-0584-9
2.     Piličiauskas, G., Heron, C., 2015. Aquatic Radiocarbon Reservoir Offsets in the Southeastern Baltic. Radiocarbon, 57(4), 539–556, https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/18447
3.     Heron, C., Steele, V.J., Gledhill, A., Craig, O.E., Luquin, A., Thompson, A., Piličiauskas G., 2015. Cooking fish and drinking milk? Patterns in pottery use in the southeastern Baltic, 3300–2400 cal BC. Journal of Archaeological Science, 63, 33–43, http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2015.08.002
4.     Piličiauskas, G., Luik, H., Piličiauskienė, G., 2015. Reconsidering Late Mesolithic and Early Neolithic of the Lithuanian coast: the Smeltė and Palanga sites. Estonian Journal of Archaeology, 19(1), 3–28
5.    Piličiauskas G., Mažeika J., Gaidamavičius A., Vaikutienė G., Bitinas A., Skuratovič Ž., Stančikaitė M., 2012. New archaeological, paleoenvironmental, and 14C data from Šventoji Neolithic sites, NW Lithuania. Radiocarbon, 54(3-4), 1017-1031. https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/16147
6.    Baltrūnas V., Šeirienė V., Molodkov A., Zinkutė R., Katinas V., Karmaza B., Kisielienė D., Petrošius R., Taraškevičius R., Piličiauskas G., Schmölcke U., Heinrich D.. 2012. Depositional environment and climate changes during the late Pleistocene as recorded by the Netiesos section in southern Lithuania. Quaternary International, 292, 136-149.http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2012.11.038
7.    Piličiauskas G., Lavento M., Oinonen M., Grižas G., 2011. New 14C Dates of Neolithic and Early Metal Period Ceramics in Lithuania. Radiocarbon, 53(4), 629-643 https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/13064
8.    Piličiauskas G., 2010. Echoes of the Dagger Period in Lithuania, 2200-1500 BC. Journal of Estonian Archaeology, 14 (1), 3-21. http://www.kirj.ee/public/Archaeology/2010/issue_1/arch-2010-1-3-21.pdf
9.    Piličiauskas G. & Osipowicz G., 2010. Flint processing and use in metal ages. Few cases from Lithuania, Kernavė and Naudvaris sites. Archaeologica Baltica, 13, 110-125. http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Archaeologia_BALTICA_13.pdf
10.    Piličiauskas G., 2007. Stone Age stray finds: diversity of interpretation // Interarcheologia 2. Colours of archaeology. Material culture and society (Papers from the Second Theorethical Seminaro of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, Lithuania, October 21-22, 2005. Vilnius-Helsinki-Riga-Tartu, 21-32. https://docs.google.com/file/d/0B-dpeN6k5CnGaERCOHp1eTM2elE/edit?usp=sharing
11.    Пиличаускас Г., 2008. Кремневые шлифованные топоры с территории Беларуси в Национальном музее Литвы и их интерпретация в контексте новых исследовании подобных находок в юго-восточной Прибалтике (Polished Flint axes from territory of Belarus in the National Museum of Lithuania and their interpretation on the evidence of the studies of such artifacts in South-East Baltic). Acta Archaeologica Albaruthenica. Minsk, 3, 118-138. https://docs.google.com/file/d/0B-dpeN6k5CnGWjUxemY0emtZUW8/edit?usp=sharing

 

Straipsniai Lietuvos leidiniuose:

1.   Osipowicz G., Kuriga J., Piličiauskas G. 2016. Polished flint ‘scrapers’ from Nida Neolithic settlement – were they tools? Clues from experimental studies and use-wear analysis. Lietuvos archeologija 42:127-149. http://www.istorija.lt/journals/lietuvos-archeologija-t-42/
2.   Piličiauskas G. 2016. Coastal Lithuania during the Neolithic. In: A hundred years of archaeological discoveries in Lithuania. Vilnius, p. 96-109.
3.  Piličiauskas G. 2016. Lietuvos pajūris subneolite ir neolite. Žemės ūkio pradžia. Lietuvos Archeologija 42:25–103. http://www.istorija.lt/journals/lietuvos-archeologija-t-42/
4.    Piličiauskas, G., 2013. Kuršių nerijos archeologinių tyrimų strategijos. Lietuvos archeologija, 39, 255–284. http://www.istorija.lt/journals/lietuvos-archeologija-t-39/
5.    Piličiauskas G., 2012. Lietuvos neolito ir ankstyvojo metalų laikotarpio chronologija naujų radiometrinių datų šviesoje. Lietuvos archeologija, 2012, 38, 11-52. https://docs.google.com/file/d/0B-dpeN6k5CnGa3VJZTJtb2NyWk0/edit?usp=sharing
6.    Piličiauskas G., Jurkėnas D., Laurat Th., 2011. Neandertaliečiai Lietuvoje? Prielaidos, tyrimai ir perspektyvos. Lietuvos archeologija, 37, 9-24. https://docs.google.com/file/d/0B-dpeN6k5CnGYnRTdFdIcTlweVU/edit?usp=sharing
7.    Piličiauskas G., Piličiauskienė G., 2011. Archeologiniai tyrimai Ukmergėje, Utenos gatvėje. Lietuvos archeologija, 37, 217-250. https://docs.google.com/file/d/0B-dpeN6k5CnGQWhpU3FwOTUwWUE/edit?usp=sharing
8.    Piličiauskas G., 2004. Akmens ir bronzos amžių stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6-oji gyvenvietė, plotai II ir IV). Lietuvos archeologija, 25, 157-186. https://docs.google.com/file/d/0B-dpeN6k5CnGUFktYWt1WWpVM1E/edit?usp=sharing
9.    Piličiauskas G. Dubičių tipo gyvenvietės ir neolitinė Nemuno kultūra Pietų Lietuvoje. Lietuvos archeologija. Vilnius, 2002, T. 23, p. 107-136. https://docs.google.com/file/d/0B-dpeN6k5CnGS1pMMklkSzR3UGs/edit?usp=sharing
10.    Piličiauskas G., 1999. Karaviškių 6-oji gyvenvietė. Lietuvos archeologija, 16, 229- 239.
11.    Brazaitis D., Piličiauskas G., 2005. Gludinti titnaginiai kirviai Lietuvoje. Lietuvos archeologija, 29, p. 71-118.https://docs.google.com/file/d/0B-dpeN6k5CnGVmFZbDRDZFBDS3c/edit?usp=sharing

 

Recenzijos mokslo leidiniuose:
1.    Piličiauskas G., 2011. Pasvarstymai Užnemunės akmens ir bronzos amžių tyrimų tema bei V. Juodagalvio monografijos „Užnemunės priešistorė“ kritika. Lietuvos archeologija, 37, 251-257.
2.    Piličiauskas G., 2010. Rokas Vengalis. Daktaro disertacija “Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a.”. Lietuvos archeologija, 36, 291-295.
3.    Piličiauskas G., 2007. Jerzy Libera. Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodnej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza). Lublin 2001. Lietuvos archeologija, 30, 191-193.

 

Pranešimai moksliniuose seminaruose ir konferencijose:

1. Heron C., Craig O.E., Luquin A., Steele V.J., Thompson A., Piličiauskas G. 2016. Žodinis pranešimas „Patterns in pottery use in the southeastern Baltic, 3300-2400 cal BC.“ konferencijoje ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНЕЙШЕЙ КЕРАМИКИ. Peterburgas, kovo 24-27 d.
2. Dupras T., Piličiauskas G., Jankauskas R., Piličiauskienė G. 2016. Žodinis pranešimas „Understanding the Neolithic Transition: Stable Carbon and Nitrogen Isotope Analysis of Subneolithic and Neolithic Animals and Inhabitants of the S.E. Baltic Coast (3200–2500 cal. B.C.)“ 81-oje Amerikos archeologijos draugijos konferencijoje, Orlando, balandžio 6-10 d.
3.Piličiauskas G. 2016. Žodinis pranešimas „Lietuvos pajūrio subneolito ir neolito gyventojų dietos modeliavimas C ir N stabiliųjų izotopų tyrimų duomenimis“ konferencijoje “XIII Marijos Gimbutienės skaitymai”. Lietuvos nacionalinis muziejus.
4.Piličiauskas G., Piličiauskienė G., Vengalis R. 2016. Žodinis pranešimas „Seniausių nerijos gyventojų kultūra, pragyvenimas ir mityba Nidos ir Alksnynės neolitinių gyvenviečių tyrimų duomenimis. 3500-2000 m. pr. Kr.“ konferencijoje Kuršių nerijos kraštovaizdžio pokyčiai, Nida, lapkričio 3-4 d.
5.Vengalis R., Piličiauskas G., Juškaitis V. 2016. Žodinis pranešimas „Kvietinių gyvenvietės ir pilkapyno tyrimai 2015 m.“ tarptautinėje konferencijoje Naujausi archeologiniai tyrinėjimai, Kėdainiai, gruodžio 2-3 d.
6.Gaižauskas L., Piličiauskienė G., Piličiauskas G. 2016. Subneolithic fishing in the southeastern Baltic in the light of recent research at Šventoji 43. Žodinis pranešimas 22-oje Europos archeologų asociacijos konferencijoje. Vilnius, rugpjūčio 31 – rugsėjo 4 d.
7.Peseckas K., Piličiauskas G. 2016. Žodinis pranešimas „Wood use and woodland management at Šventoji fisheries, SE Baltic, 3200-1000 cal BC.“ 22-oje Europos archeologų asociacijos konferencijoje. Vilnius, rugpjūčio 31 – rugsėjo 4 d.
8.Piličiauskienė G., Piličiauskas G. 2016. Žodinis pranešimas „Deconstructing the conception of pre-Neolithic farming in SE Baltic.“ 22-oje Europos archeologų asociacijos konferencijoje. Vilnius, rugpjūčio 31 – rugsėjo 4 d.
9. Piličiauskas, G., Vaikutienė, G., Kisielienė, D., Piličiauskienė, G., Damušytė, A., Peseckas, K.. 2015. Žodinis pranešimas „Šventoji 4 – key section for understanding environmental conditions and human activities on the SE coast of the Baltic Sea, 6000-2000 cal BC“ INQUA peribaltinės darbo grupės simpoziume, Utrechtas, Olandija, lapkričio 2-8 d.,
10. Piličiauskas, G., Dupras, T., Piličiauskienė, G., Jankauskas, R., Daubaras, M., 2015. Žodinis pranešimas „Revisiting Lithuanian Late Mesolithic–Early Bronze Age (7000-1000 cal BC) human remains: chronology and palaeodiet“ devintajame mezolito tyrimų kongrese MESO, Belgradas, Serbija, rugsėjo 14-18 d.,
11. Piličiauskas, G., Jankauskas, R., Dupras, T., Piličiauskienė, G., 2015. Žodinis pranešimas „Reconstructing Subneolithic and Neolithic diets of the inhabitants of the SE Baltic coast (3200-2500 cal BC) using stable isotope analysis“ Europos archeologų asociacijos konferencijoje, Glazgas, Jungtinė karalystė, rugsėjo 2-5 d.,
12. Piličiauskas, G., 2014. Žodinis pranešimas „180 years researching Nida Neolithic site. What’s new?“ tarptautinėje KAFU ir Klaipėdos universiteto konferencijoje „Horizons’ of archival Archaeology“, Nida, liepos 12-15 d..
13. Piličiauskas, G., Heron, C., Piličiauskienė, G., 2014. Žodinis pranešimas „Palaeodiet and aquatic radiocarbon reservoir effects in the light of research on foodcrusts in Lithuania“ tarptautinėje konferencijoje „Radiocarbon and diet: aquatic food resources and reservoir effects“, Kylis, Vokietija, rugsėjo 24-26 d.,
14. Piličiauskas, G., 2014. Žodinis pranešimas „Neolithisation of coastal Lithuania“ tarptautinėje konferencijoje ‘The Baltic Sea a Mediterranean of North Europe In the Light of Geographical, Archaeological, Historical and Natural Science Research From Ancient to Early Medieval ( XI/XII c.) Times’, Gdanskas, Lenkija, birželio 4-6 d..
15. Piličiauskienė, G., Luik, H., Piličiauskas, G., 2014. Žodinis pranešimas „Fundamental Change in Economy and Trade as well as Culture and Ideology in the East Baltic around 3200/3000 cal BC“ Europos archeologų asociacijos konferencijoje. Stambulas, Turkija, rugsėjo 10-14 d.,
16.    Piličiauskas G., Vengalis R.. 2013. Preliminary results of GPR study at Šventoji wetlands, NW Lithuania. Tarptautinis mokslininkų grupės „Stone Age Bog site Workgroup“ seminaras 2013 m. rugpjūčio 30-31 d. Holma gyvenvietėje (Švedija).
17.    Piličiauskas G.. 2013. Stone Age pottery sequence in coastal Lithuania. Tarptautinė konferencija 2013 m. kovo mėn 7-9 d Lundo universitete (Švedija): Prehistoric Pottery across the Baltic -Regions, Influences and Methods.
18.    Piličiauskas G.. 2013. Exploitation of freshwater lagoons in Lithuania, 4000-1800 cal BC. Tarptautinis seminaras Kylio universitete (Vokietija) 2013 m. balandžio 15-18 d.: Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes III.
19.    Piličiauskas G., 2012. New fishing stations and the settlement pattern at Šventoji, NW Lithuania, 3700-900 cal BC. Europos Archeologų Asociacijos (EAA) 18 konferencija 2012 m. rugpjūčio mėn. 28 – rugsėjo mėn. 1 d. Helsinkyje (Suomija).
20.    Piličiauskas G., 2012. AMS dating of food crusts in Lithuania: problems and potentials. Tarptautinis seminaras Helsinkio universitete 2012 m. kovo 22-23 d. (Suomija): Progress and pitfalls – New archaeometric research of Stone Age remains in the Baltic Sea region.
21.    Piličiauskas G., 2012. Stone and Bronze Age bog sites in Lithuania. Tarptautinis seminaras Baltijos ir Skandinavijos archeologijos centre, Šlezvige (Vokietija) 2012 m. kovo 28-31 d.: Stone Age Bog site Workgroup Workshop 2012.
22.    Piličiauskas G., Mažeika J., Gaidamavičius A., Vaikutienė G., Bitinas A., Stančikaitė M., 2014. A new archaeological, palaeoenvironmental and chronological data from Šventoji Neolithic sites, NW Lithuania. 6th International Symposium „Radiocarbon and Archaeology“, Pafos (Kipras) 2011-04-10/15.
23.    Piličiauskas G., 2011. AMS datings of corded wares in Lithuania. A revolution in chronology? Pranešimas tarptautinėje konferencijoje CORDED DAYS Krokuvoje (2011-12-1/2). Lenkijos mokslų akademijos archeologijos ir etnologijos institutas.
24.    Žemantauskaitė M., Piličiauskas G., Vengalis R., Šečkus J., 2011. The Curonian Spit and Nida Corded Ware site research project (2011-2012). Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Corded Days in Kraków – Schnurkeramik Symposium“ Krokuvoje (2011-12-1/2). Lenkijos mokslų akademijos archeologijos ir etnologijos institutas
25.    Piličiauskas G., Žulkus V., 2010. Stone Age archaeology below sea level in Lithuania: on the shelf & at the coast. Presentation at plenary meeting of COST Action TD0902 – Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf. March 9-10th, 2010, York University, England
26.    Piličiauskas G., 2009. Flint processing and use in the metal ages. Few cases from Lithuania, Kernavė and Naudvaris sites. Tarptautinis seminaras Prie Baltų kultūros ištakų. Skiriama habil. dr. Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti. 2009 m. rugsėjo 23 d., Klaipėda
27.    Piličiauskas G., Piličiauskienė G., 2009. Šventosios akmens amžiaus radimviečių naujausi tyrimai ir apsaugos problemos. Palangos kultūros paveldo konferencijoje Palangos kultūros paveldas: priešistorė. 2009 m. gegužės 26 d., Palanga
28.    Piličiauskas G., 2009. Ukmergės miestas archeologinių tyrinėjimų Pirties gatvėje duomenimis. Respublikinėje konferencijoje Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis). 2009 m. lapkričio 12-13 d., Klaipėda
29.    Piličiauskas G.., 2005. Stone Age stray finds: diversity of interpretation. Colours of archaeology. Material culture and society. Abstracts. Baltic Archaeological seminar-2. October 20-22, 2005. Padvariai (district of Kretinga). Vilnius University, p. 11.

 

Ekspertinė veikla:
Mokslinės archeologijos komisijos ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys nuo 2012 m.
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos mokslinės konsultavimo tarybos narys nuo 2013 m.

 

Leidybinė veikla:
Mokslinio žurnalo Lietuvos archeologija redkolegijos narys nuo 2011 m.

Kontaktai
el. paštas – gytis.piliciauskas@gmail.com
Telefonas – 8 612 83698