Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


Elena Pranckėnaitė

Humanitarinių mokslų daktarė, laborantė

Gimė 1981 spalio 27 d. Utenoje. 2003 metais Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė archeologijos specialybės bakalauro, 2006 m. – magistrantūros studijas. 2004-2005 m. magistro studijas tęsė Mikalojaus Koperniko Universitete, Torūnėje, Lenkija. 2006-2012 m. studijavo Klaipėdos universitete doktorantūroje. 2012 m. apsigynė daktaro disertaciją tema „Ežerų gyvenvietės pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu”. 2005-2013 m. dirbo archeologe, projektų vadove VŠĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos” , 2013-2015 m. – mokslininkė stažuotoja, Vilniaus universitetas Archeologijos katedra.

Moksliniai interesai:

Šlapynių archeologija, povandeninė archeologija, bronzos amžius, ežerų gyvenvietės

Stažuotės, kvalifikacijos kėlimas:

2014 m. mokslinė stažuotė Ekseterio universitete, Humanitarinių mokslų koledže (Didžioji Britanija;

2015 m. mokslinė stažuotė Federsee muziejuje (Vokietija).

Dalyvavimas moksliniuose projektuose:

2007-2010 m. Understanding wetland occupation in late Prehistoric Europe (Swiss National Funding finansuotas tarptautinis projektas), dalies vadovė

2001-2011 m. Luokesų ežero gyvenviečių povandeniniai archeologiniai tyrimai (Kultūros paveldo departamento, Oksfordo universiteto finansuotas tarptautinis projektas), dalies vadovė

2002-2012 Povandeninio archeologinio ir istorinio paveldo paieškos Lietuvos vidaus vandenyse (KPC, Povandeninės archeologijos centras, KPD), dalyvė

 Svarbiausios mokslinės publikacijos:

Pranckėnaitė E., 2014. Living in wetlands in the southeastern Baltic region during the Late Bronze to early Iron Age: the archaeological context of the Luokesa lake settlements. Vegetation history and archaebotany, Vol. 23, Issue 4: 341-354;

Pranckėnaitė E.,2013. Povandeninio archeologinio paveldo vidaus vandenyse paieškų ir tyrimų metodai Lietuvoje. In: Merkevičius A. (sud.) Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti. Vilniaus universiteto leidykla, 2013: 670-684.

Pranckėnaitė, E. 2012. Lake-dwellings in Lithuanian Territory during the Transition from the Bronze Age to the Early Iron Age. In J. C. Henderson (ed.) Beyond Boundaries: The 3rd International Congress on Underwater Archaeology, IKUWA 3 London 2008. Römisch-Germanische Kommission, Bonn: 361-366.

Pranckėnaitė, E. 2012. Log boats from East Lithuanian lakes. In: G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė (sud.) Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2010. Lietuvos archeologijos draugija, 2012: 395-397

Pranckėnaitė, E. 2011. Prehistoric Archaeology of Wetlands in Lithuania. In E. Pranckėnaitė (ed.) Wetland Settlements in the Baltic region. A Prehistoric perspective: 93–113.Vilnius.

Pranckėnaitė, E. 2010. Freshwater Archaeology in Lithuania: investigations and perspectives. Archaeologia Baltica 14: 65–77.

Menotti F., Pranckėnaitė E.,2009. Pravêké techniky stavby nákolnich osad: zavádêni drevenych kulu do jezernich sedimentu. Živa archeologie, 2009, Nr. 8, Univerzity Hradec Králové, p. 73-78

Menotti, F., Pranckėnaitė, E. 2008. Lake-dwelling Building Techniques in Prehistory: driving wooden piles into lacustrine sediments. EuroRAE 5: 3–7.

Menotti, F., Baubonis, Z., Brazaitis, D., Higham, T., Kvedarvičius, M., Lewis, H., Motuzaitė, G., Pranckėnaitė, E. 2005. The first lake-dwellers of Lithuania: Late Bronze pile settlements on Lake Luokesas. Oxford Journal of Archaeology 24(4): 381–403.

Straipsnių rinkinys:

Pranckėnaitė E., (editor), Wetland Settlements in the Baltic region. A Prehistoric perspective. Vilnius, 2011.

Pranešimai moksliniuose seminaruose ir konferencijose:

Aerofotografijos seminaras ir praktiniai kursai „Bringing Air and Water Together“ (Training School in Aerial Archaeology), Vokietija, Barth (2007 m.)

Mokslinis seminaras „Communicating Archaeology and Landscape in Community Process“, Talinas, Estija (2007 m.)

Tarptautinė konferencija „Подводное культурное наследие: задачи XXI века“, skaitytas pranešimas, Novgorodas, Rusijos Federacija (2007 m.)

Trečiasis tarptautinis povandeninės archeologijos kongresas IKUWA3: Beyond the boundaries, skaitytas pranešimas „The first lake-dwellings in Lithuanian territory in transition from Bronze age to Early Iron Age” , Londonas, Didžioji Britanija (2008 m.)

Tarptautinė konferencija “ In Poseidons Realm XIV: Underwater Archaeology in Northern European Rivers and Lakes (DEGUWA)“, pranešimas tema: „ Freshwater archaeology in Lithuania: Bronze Age lake dwellings in lake Luokesa“, Kylis, Vokietija (2009 m.)

Tarptautinė konferencija „Underwater archaeology in the Baltic region: challenges and perspectives“, pranešimas tema: ” Underwater archeological objects in Lithuania: research and perspectives”, Klaipėda, Lietuva (2009 m.)

Baltijos jūros valstybių povandeninės archeologijos seminaras, (MARIS- Maritime Archaeology Research Institute) Södertöns Högskola, Švedija (2010 m.)

Tarptautinis seminaras (International Working Meeting in Archaeological Soil Micromorphology, kartu su K. Ismail- Meyer, B. Pollmann parengtas pranešimas tema :“ Lake Luokesa: Micromorphology of a Lakeside Settlement in Lithuania”, ) Brno, Čekija (2010 m.).

Baltijos jūros valstybių povandeninės archeologijos seminaras, (MARIS- Maritime Archaeology Research Institute) Helsinkis, Suomija (2011 m.)

Tarptautinio projekto “Understanding wetland occupation in later prehistoric Europe” baigiamoji konferencija Bazelio universitete, Šveicarija (2011 m.)

Tarptautinė konferencija “ In Poseidons Realm XIX: Life on the water and by the waterside“ (DEGUWA), Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, Vokietija (2014 m.)

 

Mokslo populiarinimo, veikla:

 

Lietuvos Nacionaliniame muziejuje surengta paroda “Gyvenimas virš vandens: 10 metų Luokesų ežero gyvenviečių archeologiniams tyrimams” (2009 m.). Organizatorė.

Tarptautinė konferencija „ Underwater archaeology in the Baltic region: challenges and perspectives“ (2009 m.). Organizatorė.

 

Kontaktai

Lietuvos istorijos institutas,

Archeologijos skyrius,

Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius

Telefonas: 8 6 5212845
El. paštas: elenapranckenaite@yahoo.com