Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


Ramūnas Šmigelskas

doktorantas

Gimė 1985 m. kovo 15 d. Kaišiadoryse. 2004 m. baigė Elektrėnų „Versmės“ gimnaziją. 2008 m. baigė Vilniaus universiteto archeologijos bakalauro studijas. 2011 m. baigė Vilniaus universiteto magistro studijas. Nuo 2015 m. LII doktorantas.

 

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys
Rytų Lietuvos pilkapių kultūra, laidojimo papročiai, viduramžių archeologija.

 

Dalyvavimas mokslinėse programose ir projektuose:
1.   2011-2015 m. prof. dr. Albino Kuncevičiaus ir Vilniaus universiteto projektas „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037), finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ mokslinės tyrimų grupės narys.
2.   2014 m. Lietuvos kultūros taryba prie KM, „Dubingių mikroregiono archeologijos paveldo monitoringas“, projekto dalyvis.
3.   Nuo 2010 m. Lietuvos kultūros taryba prie KM, „Edukacinis tęstinis projektas „Vasaros archeologijos mokykla“, projekto dalyvis, nuo 2011 m. stovyklos vadovas.
4.   Nuo 2018 m. „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas“ (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0043). Vadovas prof. Albinas Kuncevičius, Vilniaus universitetas.

 

Svarbiausios publikacijos:
1.    Kuncevičius, A., Šmigelskas, R., Laužikas, R., Augustinavičius, R., 2018. Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai. In: Chronicon palatini magnorum ducum Lithuaniae, Volumen IV, Vilnius, 333-344.
2.   Laužikas, R., Kuncevičius, A., Kurauskas, V., Žižiūnas, T., Šmigelskas, R., Augustinavičius, R., Žilinskas, E., 2017. Kultūros paveldo informacijos pusiau automatinis valdymas ir tyrimai naudojant 3D technologijas. In: Informacijos mokslai, 77, 160-179.
3.   Simniškytė-Strimaitienė, A., Selskienė, A., Vaičiūnienė, J., Pakštas, V., Šmigelskas, R., 2017. Tracing Archaeology through Geochemistry: an Example of a Disturbed Prehistoric Hilltop Settlement Site in South-Eastern Lithuania. In: Interdisciplinaria archaeologica natural sciences in archaeology, Online first, vol. VIII, issue 1/2017 http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2017-01-simniskyte_onlinefirst.pdf
4.   Kuncevičius, A., Laužikas, R., Augustinavičius, R., Šmigelskas, R., 2013. Rytų Lietuvos teritorinis modelis I–XV a. Lietuvos archeologija, 39, 11–40.
5.   Kuncevičius, A., Laužikas, R., Augustinavičius, R., Šmigelskas, R., 2012. Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių teritorija? Lituanistica. 58 (1), 12–35.
6.   Kuncevičius, A., Laužikas, R., Jankauskas, R., Augustinavičius, R., Šmigelskas, R. Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos: mokslinė monografija. Vilnius, 2015.
7.   Kuncevičius, A., Laužikas, R., Rutkauskaitė, I., Šmigelskas, R. Radvilų rūmai Dubingiuos Vilnius, 2011.
8.   Kuncevičius, A., Laužikas, R., Stankevičiūtė, D., Šmigelskas, R. 2010. Radvilų rūmai Dubingiuose. Archaeologia Lituana, 11, 169-187.
9.   Kuncevičius, A., Laužikas, R., Šmigelskas, R., Augustinavičius, R., 2012. Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. Archeologia Lituana, 13, 7–28.
10.  Kuncevičius, A., Laužikas, R., Šmigelskas, R., Augustinavičius, R., 2013. Trimačio vaizdo technologijų taikymas archeologijoje. In: Merkevičius, A., sud. Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos pažinti. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 618-642.

Pranešimai konferencijose
1.  Parengtas ir perskaitytas žodinis pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, 24-ame Europos archeologų asociacijos kongrese, kuris vyko 2018 m. rugsėjo 5-9 d. Barselonoje. 550 sekcijoje, kurios pavadinimas „Current research into the archaeology of the Baltic region“ buvo skaitytas pranešimas „Cremation burials between the barrows“.
2.  2015 m. skaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje „Naujausi Lietuvos pilių archeologiniai tyrimai“, tema „Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai“.
3.  2015 m. skaitytas pranešimas kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, tema „Palangos dvaro (?) archeologiniai tyrimai“.
4.  2014 ir 2015 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir Palangos kultūros centre skaitytas pranešimas „Palangos viduramžių dvaro paslaptys“.
5.  2013 m. skaitytas pranešimas kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, tema „Research of Jutonys (Dubingiai) barrow place“.
6.  2012 m. skaitytas pranešimas Latvijos nacionaliniame muziejuje Rygoje, konferencijoje „Research of the Barrow Burials: New approaches in cross-border Archaeology”, tema „Microregional research in Dubingiai, The case of jutonys burial mounds“.
7.  Lietuvos archeologijos draugijos ir Lietuvos Nacionalinio muziejaus organizuojamas paskaitų ciklas visuomenei „Marijos Gimbutienės skaitymai“, skaityti pranešimai 2012 m. ir 2014 m. temomis: 3D metodo taikymas archeologijoje: Dubingių-Jutonių pilkapyno (Švenčionių r. sav.) atvejis; Jutonių (Dubingių) pilkapyno tyrinėjimai; Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Dubingių mikroregione.

 

Kontaktai
Lietuvos istorijos institutas,
Archeologijos skyrius,
Kražių g. 5,
LT-01108, Vilnius
El. paštas – ramunas.smigelskas@gmail.com