Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


Monika Žemantauskaitė
doktorantė

Gimė 1986 m. rugpjūčio 26 d., Vilkaviškyje. Vilniaus universitete 2010 m. baigė archeologijos bakalauro, 2012 m. – archeologijos magistro studijas. 2008-2011 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus, Archeologijos skyriuje, muziejininke. Nuo 2011 m. – Lietuvos istorijos instituto, Archeologijos skyriaus laborantė.

 

Pagrindinės mokslinių interesų sritys
Medžiotojų-rankiotojų bendruomenės priešistorėje, titnaginių įrankių gamybos technologijos, gamtos mokslų metodų taikymas archeologijoje.

 

Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose

Kuršių Nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas (MIP-11087, LMT). 2011-2012 m., dalyvė.

 

Pranešimai seminaruose ir konferencijose
1.   Žemantauskaitė M.. Palaeolithic and Mesolithic in Lithuania: state of knowledge and research. Pranešimas tarptautiniame moksliniame seminare SOCIO-ENVIRONMENTAL DYNAMICS OVER THE LAST 12,000 YEARS: THE CREATION OF LANDSCAPES III, Kylyje (2013-04-15/18).
2.   Žemantauskaitė M.. Archaeological research in the Curonian Spit and Nida A settlement in 2011-2012. Pranešimas tarptautiniame moksliniame seminare SEMBIAN SEMINAR-ARCHAEOLOGY OF THE BALTIC REGION (Settlements as an archaeological source), Kaliningrade (2012-10-24/25). Organizatorius – Sembos ekspedicija, Rusijos mokslų akademija, Archeologijos institutes.
3.   Žemantauskaitė M., Piličiauskas G., Vengalis R., Šečkus J.. The Curonian Spit and Nida Corded Ware site research project (2011-2012). Pranešimas tarptautinėje konferencijoje CORDED DAYS, Krokuvoje (2011-12-1/2). Lenkijos mokslų akademijos archeologijos ir etnologijos institutas.

Kontaktai
Lietuvos istorijos institutas,
Archeologijos skyrius,
Kražių g. 5,
LT-01108, Vilnius
el. paštas – m.zemantauskaite@gmail.com