Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


Vytenis Podėnas
doktorantas

Gimė 1990 m. gruodžio 9 d., Vilniuje. Vilniaus universitete 2014 m. baigė archeologijos bakalauro, 2016 m. – archeologijos magistro studijas. Nuo 2015 m. dirba Lietuvos nacionalinio muziejaus, Archeologijos skyriuje, muziejininku.

Nuo 2016 m. – Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Rengiama disertacija tema „Ankstyvųjų piliakalnių Rytų Baltijos regione raida: bendruomenių elgsenos kaitos studija“, vadovė – dr. A. Čivilytė, mokslinis konsultantas – doc. dr. A. Luchtanas.

Archeologinius tyrimus vykdo nuo 2015 m. Atlikti tyrimai Aiseto ir Galuonio ežerų salose, Garnių I ir Antilgės piliakalniuose.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys

 • piliakalniai ir ežerų salų gyvenvietės;
 • archeologinė keramika;
 • archeometalurgija;
 • Rytų Baltijos regiono ankstyvojo metalų laikotarpio archeologija.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  1. Podėnas, V., Čivilytė, A., Bagdzevičienė, J., Luchtanas, A., 2016a. Technologiniai ir diagnostiniai Narkūnų Didžiojo piliakalnio techninės keramikos tyrimai. Lietuvos archeologija, 42, 151–189.
  2. Podėnas, V., Luchtanas, A., Čivilytė, A., 2016b. Narkūnų piliakalnių ir papėdės gyvenvietės keramika: elgsenos atspindžiai. Lietuvos archeologija, 42, 191–241.
  3. Podėnas, V., Babenskas, E., 2017. On the behaviour of potters and metalworkers at the Narkūnai hillfort. Spaudoje [Tarptautinės konferencijos “13th Nordic Bronze Age Symposium” Geteborge rengiamas straipsnių rinkinys].

 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose:

  1. Podėnas, V., Babenskas, E., 2015. On the behaviour of potters and metalworkers: ceramic production at the Narkūnai hillfort. 13th Nordic Bronze Age Symposium, Gothenburg, 2015, June 11th.
  2. Podėnas, V., Babenskas, E., Bagdzevičienė, J., Luchtanas, A., Čivilytė, A., 2015. Metalworking in early hillforts: verifying technical ceramics. The 8th International Scientific Readings of Prof. J. Puzinas, Vilnius, 2015, September 18th.

 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose/viešos paskaitos:

  1. Čivilytė, A., Podėnas, V., 2016. „Gyvenimas piliakalniuose…“ Naujausi Daugailių krašto archeologiniai tyrinėjimai. Europos paveldo dienos 2016 m., rugsėjo 17 d. Daugailiuose.
  2. Čivilytė, A,. Podėnas, V., 2017. Ankstyvieji piliakalniai ir metalo idėja: ką įžvelgiame tirdami Rytų Baltijos regiono bendruomenių palikimą? XIV M. Gimbutienės skaitymai, Vilniuje LNM Kovo 15 d.

 

Dalyvavimas mokslinių tylimų projektuose:

  2015 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose studentų moksliniuose tyrimuose laisvu nuo studijų metu, tyrimus atliko LII, tema „Metalo apdirbimo technologija vėlyvajame bronzos amžiuje: eksperimentinis techninės keramikos tyrimas“ (darbo vadovė – dr. Agnė Čivilytė).
  2016 m. „Geoarcheologiniai grunto tyrimai kaip priemonė senovės gyvenvietėms pažinti“ (MIP – 101/2015; vad. dr. A. Simniškytė).

 

Kontaktai
el. paštas – vytenispodenas@gmail.com